Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Velkommen til klinisk emnekurs i gynekologi

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2018.
Kurset er godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.Deltagelse på 4 av 4 kvelder gir emnekurs.
Kurset går over følgende kvelder: 18. september, 9. oktober, 30. oktober og 13. november.Påmeldingsfrist: 31. august 2018
15. august 2018
Gynkurs

Kurset avholdes på Scandic Solsiden. Hver samling begynner med middag fra kl. 15.30 til
kl. 16.00.

Kursavgift 3400 + obligatorisk dagpakke 2380,- totalt kr. 5780,-

PROGRAM:
Kurskveld 1 – 18. september 2018
15.30-16.00 – Middag
16.00-16.45 – Utredning og fruktbarhetssjekk
16.45-17.30 – Utredning og fruktbarhetssjekk forts
17.30-17.45 – Pause med frukt, kaffe/te
17.45-18.30 – Fertilitetsbevarende tiltak og behandling
18.30-18.45 – Pause med frukt
18.45-19.30 – Behandlinger fortsetter + tid til kasustikker fra egen praksis og diskusjon
Kursholdere: Gynekolog Terje Sørdal (Medicus), gynekolog Finn T. Johnsen (Medicus) og overlege Sigrun Kjøtrød (Fertilitetsseksjonen ved St. olavs Hospital)

Kurskveld 2 – 9. oktober 2018
15.30-16.00 - Middag
16.00-17.30 - Premaligne lidelser på Cervix og Cervixcancer
17.30-17.45 - Pause med frukt, kaffe/te
17.45-19.30 - Endometriecancer og ovarialcancer. Liten pause, tid til kasuistikker og diskusjon
Kursholdere: Dr. med Solveig Tingulstad

Kurskveld 3 – 30. oktober 2018
15.30-16.00 – Lett bespisning
16.00-16.45 – Gynekologiske endokrinologi og tolking av hormonprøver
16.45-17.30 – Prevensjon, prevensjonsmetoder, fordeler, ulemper og risiko
17.30-17.45 – Pause med frukt, kaffe/te
17.45-18.30 – Prøvetaking og diagnostikk av genitale infeksjoner i allmennpraksis
18.30-18.45 – Pause med frukt, kaffe/te
18.45-19.30 – Prøvetaking og diagnostikk av genitale infeksjoner i allmennpraksis
Kursholdere: Dr. med Mette Moen og gynekolog Risa Lonnee-Hoffmann (St. olavs Hospital)

Kurskveld 4 – 13.november 2018
15.30-16.00 – Middag
16.00-16.45 – Blødningsforstyrrelser
16.45-17.30 – Blødningsforstyrrelser + tid til kasustikker og diskusjon
17.30-17.45 – Pause med frukt, kaffe/te
17.45-18.30 – Klimateriet og prinsipper for hormonbehandling
18.30-18.45 – Pause med frukt, kaffe/te
18.45-19.30 – Klimateriet og prinsipper for hormonbehandling + tid til kasustikker fra egen praksis og diskusjon
Kursholdere: Gynekolog Terje Sørdal, Dr. med Inger Øverlie