Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Dagsorden

7. april 2014

Styret innstiller på følgende dagsorden:

18:00–18:05 Velkommen
18:05–18:35

Utfordringer om muligheter for Helse Midt-Norge i 2014

Innleder: Daniel Haga, direktør for samhandling i Helse Midt-Norge RHF

18:35–19:05

PET

Innleder: Thomas Keil, overlege ved St. Olavs Hospital

19:05–20:30

Årsmøtesaker

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll
 5. Årsmelding 2013
 6. Årsberetning 2013, regnskap 2013 og revisjon 2013
 7. Budsjettsaker
  • Tilleggskontingent for 2015
  • Revidert budsjett for 2014 og budsjett for 2015
 8. Valg
  • Valg av valgkomité
 9. Saker til årsmøtet