Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Årsmøter

2014

Her finner du sakspapirene til Sør-Trøndelag legeforenings årsmøte 2014. Sakene kan leses enkeltvis, eller lastes ned som et samledokument. Samledokumentet vil bli utdelt på årsmøtet.
7. april 2014

Da revisors beretning for 2012 ikke var ferdigstilt innen årsmøtet i 2013 legges den fram til orientering for årsmøtet i 2014. Revisors beretning for 2012 kan lastes ned i vedlegg nedenfor