Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Konstituering

29. april 2014

Styret innstiller på følgende dirigent:

Tone Dorthe Sletten

Styret innstiller på følgende referent:

Kenneth T. Kjelsnes