Konstituering

Styret innstiller på følgende dirigent:

Tone Dorthe Sletten

Styret innstiller på følgende referent:

Kenneth T. Kjelsnes