Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Sak 8 – Valg

29. april 2014

Styret innstiller på følgende:

Valgkomité

Ketil Arne Espnes (leder)
Kristin Lamvik Kjørholt
Trond Viset

Valgkomitéens funksjonstid er 1. september 2014 til 1. september 2016.