Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Regionutvalg Midt-Norge

Regionutvalg Midt-Norge er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representantive organ overfor de regionale helseforetakene.

Regionutvalg Midt-Norge har et godt samarbeid med ledelsen i Helse Midt-Norge RHF. Regionutvalget avholder to–tre møter årlig, som hver gang inneholder et dialogmøte med RHF-ledelsen. I samarbeid arrangerer vi et årlig helsepolitisk seminar, som tar for seg et aktuelt helsepolitisk tema.

Regionutvalg Midt-Norge deltar også i arrangeringen av den årlige Hurtigrutekonferansen i samarbeid med lokalforeningene Midt- og Nord-Norge og Regionutvalg Nord.

Regionutvalget består av lederen for hver av lokalforeningene i regionen og én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne. Norsk medisinstudentforening ved NTNU har også en representant i regionutvalget.

Regionutvalgets aktivitet reguleres av Den norske legeforeninges lover § 3-8. 

 Regionutvalget Midt-Norge

Profilbilde
Leder
Buan, Bjørn Carsten
Profilbilde
Medlem
Innerdal, Ingunn Romundstad
Profilbilde
Medlem
Kjetså, Erik
Profilbilde
Medlem
Kleinau, Jens Olaf
Profilbilde
Medlem
Myren, Hilde
Profilbilde
Medlem
Prestmo, Anders
Profilbilde
Medlem
Ruiz, Sofia Tønnessen
Profilbilde
Medlem
Sandvik, Eigil Ødegård
Profilbilde
Medlem
Schweder, Lindy Jarosch-von
Profilbilde
Medlem
Widerøe, Marius
Profilbilde
Medlem
Zerajic, Dragan