Engelske leger på åremål

Fra 3. desember 2012 er ikke verden den samme for Storbritannias 230.000 leger. Noen har fryktet dagen så mye at de helst vil henge legekittelen på veggen, mens andre lovpriser det som det største siden oppdagelsen siden Penicillin.
DagMalm-orig-900
Av Dag Malm, tillitsvalgt for Private spesialisters landsforbund og kasserer i Troms legeforening.

Fra denne dagen er alle leger på øya, gammel som ung, bare leger på tidsbegrensning: I framtiden får de kun behandle pasienter om de hvert 5. år beviser at de kan håndverket.

Mappa mi
Den Britiske Legeforening, General Medical Council (GMC), oppdaterer en mappe med nøkkeldokumenter på hver eneste lege. Er videre- og etterutdanningen tilstrekkelig? Beherskes retningslinjene som oppgis av GMC? Hvordan bedømmes legen av pasientene, underordnete og kollegaer? Selv anonyme kommentarer finner plass i mappen.

I mappen legges også legens egen årlige selvrapportering i tillegg til attest fra overordnet eller en Responsible Offiser (RO). Ved tvil om legens fagkompetanse eller om legen tross fagkunnskap har en dårlig kommunikasjonsevne, tvinges vedkommende til etterskolering.

System som vil gjøre gode leger bedre?
Statssekretær i det britiske Helsedirektoratet, Dan Poulter, mener med dette å kunne bekjempe ”Fusk, slendrian og legearroganse”. Rundt 1 Milliard NOK vil dette koste Storbritannia årlig. Dette er iflg Poulter vel anbrakte penger for å oppnå færre kunstfeil, lidelser og rettssaker. I tillegg forventes at publikums tiltro til legestanden skal bedres.
Tidligere undersøkelser har dog vist at de fleste britiske leger arbeider omsorgsfullt og ansvarsbevisst. Imidlertid tror leder i GMC, Peter Rubin, at dette systemet vil gjøre ”gode leger bedre”.

Game over
Stikkprøver viser at 0.7% av legene gjør en kvalitetsmessig dårlig jobb: Mer eldre enn unge, mer privatleger enn sykehusleger og mer utlendinger enn Briter. Omregnet for Storbritannia betyr det at 1600 inkompetente leger daglig arbeider med pasienter. Fra nå av er det for disse: ”Game over”!

Hva med Norge?
Debatten om resertifisering av leger pågår også i Norge. Hvordan har vårt helsevesen tenkt å opprettholde kvaliteten med de endrete studieplaner og den effektive blokade av deltagelse på kongresser som sykehusleger har vært underkastet de senere år? Har arbeidsgiverne avsatt tid og økonomi for å sikre at legene kan delta i fagutvikling og kursing som sikrer tilstrekkelig kvalitet? Kanskje legelisten.no kan bli brukt som referanse?

Dag Malm
Hentet fra:  ”Der Spiegel”, Nr 48/26.11.12