Troms legeforening

Lokalforening

2013

Aja - født 16. mai 2013

16. mai lanseres diskusjonsforumet Aja for sykehusleger og andre interesserte. Siden driftes av Universitetet i Bergen etter modell fra allmennlegenes diskusjonsforum Eyr som sikkert mange kjenner.
16. mai 2013
Aya_fjes-300

Organisator for listen er lege i spesialisering Leni Hassfjord ved avdeling for Klinisk patologi, UNN Tromsø. Skalpellen traff henne i kantina.

Aja - hva er det?
Aja er et uavhengig og nøytralt forum for diskusjon av helsepolitiske spørsmål. Medlemmene sender e-post til hele gruppen, og kan diskutere stort og smått på kryss og tvers av hele landet.

Hva er målet?
Vårt mål er å legge til rette for informasjonsdeling og gode diskusjoner. Alle som ønsker å delta i en åpen dialog om drift av sykehus og generelle helsepolitiske spørsmål er velkomne. Vi ønsker en åpen og livlig debatt. Ledelse, prioriteringer, helsetjenesteutvikling, turnustjenesten, kanskje også spørsmål vedrørende sommerturnus og retten til eget kontor?! Identifiserbar pasientinfo er selvsagt strengt forbudt. Jeg er åpen for det meste – det viktigste er at folk melder seg på – og tar standpunkt!

Hvem er målgruppen?
Vi regner med at det kanskje vil være en overvekt av sykehusleger som deltar. Vi tror like fullt at også andre helsearbeidere og engasjerte personer utenfor helsevesenet vil delta. De som deltar velger selv hva de vil ta opp. Det går fint an å være passiv tilskuer. Også media og forvaltning kan melde seg på. Helseledere er særlig velkomne. Min rolle som listeorganisator er ikke å legge meg opp i hva som engasjerer folk.

Hvordan administreres dette?
Aja er en epostliste satt opp på samme vis som allmennlegenes diskusjonsside «Eyr». Aja driftes på serveren til Universitetet i Bergen, som også tilbyr teknisk support. Jeg skal hindre misbruk og korrigere møteplagere.

Hvem står bak dette initiativet?
Aja har sin egen identitet, som vil bygges opp og formes av de som deltar i diskusjonen der. Slik står heller ingen ”bak” allmennlegenes Eyr. Aya er uavhengig og partipolitisk nøytral. Aya har ingen egen agenda, ut over idealet om åpen transparent og demokratisk dialog.

Hvordan kan man melde seg på?
Man kan melde seg på Aja over internett. Alle er velkomne; leger så vel som studenter og andre interesserte! Adressen er: http://mailman.uib.no/listinfo/aja

Hvem kan melde seg på?
Alle som er interessert i å delta i diskusjon om helsepolitikk, sykehus, fagforening og ledelse – er hjertelig velkomne!