2013

19. desember 2013

UNN – hva skjer?

18. desember 2013

Støttekollegaordningen

I en periode med påkjenninger - være seg privat eller profesjonelt - er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Drøyt 90 erfarne leger er i dag støttekolleger.
18. desember 2013

Intervjuene i Skalpellen

I løpet av det siste året har vi snakket med noen leger i Troms som har satt preg på sine respektive fag.
18. desember 2013

Fra tropene til Arktis. Internasjonalt semester i Tromsø

Hva har engelsktalende forelesere og nordlyset til felles? Jo, de lokker legestudenter fra hele verden til lille Tromsø.
18. desember 2013

E-sigaretter -Å sende ut feil røyksignal?

Vil Europeiske myndigheter gå imot et forslag om å kontrollere elektroniske sigaretter som medisiner?
18. desember 2013

En “vel gjennomført” runde av ny turnusordning – med behov for revidering av ansettelsespraksis!

Som de fleste vel har fått med seg, er ordningen med fordeling av turnusplasser endret. Der man tidligere ble tildelt et nummer ved loddtrekning og valgte turnusplass etter rekkefølge, må man nå søke på turnuslegestillingene som utlyses av sykehusene.
27. oktober 2013

Ny politikk – eller bare ny polemikk?

Den 7. oktober undertegnet Høyre og Frp et 75 siders dokument (1) som legger grunnlaget for dagens regjering. De 6 sidene som handler om helse- og omsorgssektoren er nyttig lesning for den helsepolitisk interesserte.
27. oktober 2013

Ny tillitsvalgt for Ylf i UNN

1. september startet Leni Hassfjord (28) opp som Foretakstillitsvalgt for Ylf/Dnlf i UNN HF. Leni er LIS ved patologisk-anatomisk avdeling ved UNN Tromsø.
25. oktober 2013

Smørkassen

Arkivdykk i Troms legeforenings tidlige historie. Aagot Gjems Selmer argumenterer for at doktorfruene bør få delta på årsfesten, Herrens år 1900.

Side 1 av 3