Troms legeforening

Lokalforening

2013

UNN – hva skjer?

19. desember 2013

Støttekollegaordningen

18. desember 2013
I en periode med påkjenninger - være seg privat eller profesjonelt - er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Drøyt 90 erfarne leger er i dag støttekolleger.

Intervjuene i Skalpellen

18. desember 2013
I løpet av det siste året har vi snakket med noen leger i Troms som har satt preg på sine respektive fag.

Fra tropene til Arktis. Internasjonalt semester i Tromsø

18. desember 2013
Hva har engelsktalende forelesere og nordlyset til felles? Jo, de lokker legestudenter fra hele verden til lille Tromsø.

E-sigaretter -Å sende ut feil røyksignal?

18. desember 2013
Vil Europeiske myndigheter gå imot et forslag om å kontrollere elektroniske sigaretter som medisiner?

En “vel gjennomført” runde av ny turnusordning – med behov for revidering av ansettelsespraksis!

18. desember 2013
Som de fleste vel har fått med seg, er ordningen med fordeling av turnusplasser endret. Der man tidligere ble tildelt et nummer ved loddtrekning og valgte turnusplass etter rekkefølge, må man nå søke på turnuslegestillingene som utlyses av sykehusene.

Ny politikk – eller bare ny polemikk?

27. oktober 2013
Den 7. oktober undertegnet Høyre og Frp et 75 siders dokument (1) som legger grunnlaget for dagens regjering. De 6 sidene som handler om helse- og omsorgssektoren er nyttig lesning for den helsepolitisk interesserte.

Ny tillitsvalgt for Ylf i UNN

27. oktober 2013
1. september startet Leni Hassfjord (28) opp som Foretakstillitsvalgt for Ylf/Dnlf i UNN HF. Leni er LIS ved patologisk-anatomisk avdeling ved UNN Tromsø.

Smørkassen

25. oktober 2013
Arkivdykk i Troms legeforenings tidlige historie. Aagot Gjems Selmer argumenterer for at doktorfruene bør få delta på årsfesten, Herrens år 1900.

Side 1 av 3