Troms legeforening

Lokalforening

2013

E-sigaretter -Å sende ut feil røyksignal?

Vil Europeiske myndigheter gå imot et forslag om å kontrollere elektroniske sigaretter som medisiner?
18. desember 2013
DagMalm-orig-600
Dag Malm har bidratt til artikkelen

Halvparten av de som røyker dør av røykerelaterte sykdommer. I rike land er riktignok andelen røykere i befolkningen i tilbakegang, men røykerandelen blant yngre er bekymringsfull. Elektroniske sigaretter, såkalte e-sigaretter, synes å være en lovende erstatning for tobakk: kraft fra et batteri fordamper en væske som inneholder renset nikotin. Dette skal erstatte sigaretter med alle sine giftige følgestoffer. I lys av dette burde økende bruk av e-sigaretter ønskes velkommen – og oppmuntres til.

Til tross for dette ble det i det nye tobakksdirektivet fra EU-kommisjonen foreslått å behandle e-sigaretter som medisiner, noe som ville begrenset tilgangen betydelig. Hadde forslaget gått igjennom i EU-parlamentet, ville fabrikantene av e-sigaretter måttet søke godkjennelse for produktene på linje med farmasøytiske firmaer. Dette ville redusert omfanget av tilgjengelige produkter og økt prisen. Forslaget om å klassifisere e-sigaretter som medisiner ble imidlertid nedstemt i EU-parlamentet den 8. oktober. I stedet blir det sannsynligvis 18-års aldersgrense for kjøp av e-sigaretter og begrensninger i å reklamere for e-sigaretter når den nye tobakksloven i EU blir endelig vedtatt.

Bruk av e-sigaretter er ikke helt uten risiko, og det har blitt utført lite forskning på helseeffekten på lang sikt. Nikotin er, som alt annet i store doser, en gift. I selv små doser er det vanedannende, og mengden nikotin i e-sigarettene varierer fra et merke til et annet. Men det synes overveldende klart at uansett helserisiko ved bruk av e-sigaretter, er den mye mindre enn ved røyking av tobakk.

Med utsikter til å kunne omvende jordas cirka 1 milliard røykere fra bruk av tobakk til noe mindre skadelig, så vel som å beskytte barn eller andre fra å utsettes for tobakksrøyk, er e-sigaretter potensielt et stort fremskritt for folkehelsen. Bruken av e-sigaretter er i kraftig fremgang, og i USA regner man med at denne vil tredobles fra 2013 til 2016.

Men ikke alle ønsker denne utviklingen velkommen. I Europa har farmasøytiske firmaer jobbet for begrensninger i bruken av e-sigaretter. Man kan lure på om motstanden skyldes at e-sigarettene representerer konkurranse for nikotinplaster og andre avvenningsmedisiner produsert av slike firmaer. Også tobakksindustrien har økonomisk interesse av å forsinke overgangen fra tobakk til e-sigaretter. Dette til tross for at tobakksindustrien selv utvikler e-sigaretter.

Så langt synes de fleste som damper e-sigaretter å være røykere eller eksrøykere. Men man kan tenke seg at det er en risiko for at et relativt risikofritt nikotinkick kan tiltrekke seg nye brukergrupper. Denne risiko, samt manglende forskning på langtidseffekter taler for restriksjoner av salg til unge.

Av Dag Malm. Kilde: ”The Economist” 28. september 2013