Troms legeforening

Lokalforening

2013

”Never Face a Medical Board Investigation Alone”

Når den Amerikanske endokrinologen Francine Fitzhugh (ikke hennes virkelige navn) åpnet mailen, ventet hun ikke et brev fra statens Medical Board (MB). ”En overvektig pasient anklager deg for å være ansvarlig for hennes vektøkning på 18 kg”.
18. februar 2013
bs-Judge-Gavel-Stethoscope-staa-300

Dr. Fitzhugh ble ikke bekymret. ”Anklagen var absurd. Jeg hadde gitt adekvat rådgivning, men pasienten hadde ikke fulgt mine råd. Så når MB ønsket journalen utlevert var min reaksjon: Klart, hvorfor ikke?”.

Kampen begynner
Det var da hennes problem startet. ”Jeg var ikke klar over at en Pandoras Boks ble åpnet. Jeg måtte forsvare hvert komma i min journal. Så begynte MB å gå igjennom journalene til andre pasienter for å finne andre antatte feilbehandlinger.

Henleggelse
Tilslutt måtte MB henlegge den opprinnelige klagesaken, men historien sluttet ikke der. ”De engasjerte en praksisobservatør som skulle inspisere mine pasientjournaler i ytterligere 2 år. For å øke ydmykelsen, måtte jeg betale overvåkeren fra min egen lomme, hvilket kostet ganske mye”.

Ikke et enkelttilfelle
Dr. Fitzhughs historie er ikke enestående. ”Mange av mine legeklienter har vært naive i sin første respons på det første brev fra MB” forteller Steven L. Simas, Advokat ved Simas and Associates, et Advokatfirma spesialisert på Jus i innen helsevesenet lokalisert i Sacramento. Han sier: ”De gikk rett inn i et minefelt!”.

MB overalt
Alle stater i USA har et MB, definert av ”The Federation of State Medical Boards (FSMB)” som en ”gruppe frivillige som er ansvarlig for … (å beskytte) befolkningen fra uprofesjonell, upassende eller inkompetent praktisering av medisin”.
Medlemmer av MB utnevnes av statens Guvernør. Ikkemedisinere inkluderes også og MB kan også engasjere jurister eller konsulenter. De har fullmakt til å tilbaketrekke lisenser, suspendere leger eller beordre leger kun til å arbeide under en annen leges oversyn (a ”practice monitor”.)

Fremtiden i MBs hender
”Din lisens, karriere og framtid er i deres hender”, sier Ofer Zur, PhD, forfatter av ”When the Board comes knocking: How to Respond to a Licencing Board Investigation and Protect Your Licence, Professional Career, and Livelihood”.

Vær aktsom
Vær på vakt om MB ønsker å prate med deg, enten direkte eller på telefon. Møtet kan introduseres som en ”uformell prat ved peisen”, men i realiteten kan alt det du sier bli brukt mot deg på måter du ikke kan forestille deg, spesielt om det er tatt opp på bånd”. Dr. Zur sier videre: ”Det er lett å skade sin egen sak”. ”Helselover er kompliserte og leger kjenner ikke alltid sine rettigheter”. ”Du trenger for eksempel ikke besvare alle spørsmål og en advokat kan instruere deg når du bør nekte svare”.

Fra: ”Never Face a Medical Board Investigation Alone”, Medscape Jan 17, 2013

Av Dag Malm