Ny tillitsvalgt for Ylf i UNN

1. september startet Leni Hassfjord (28) opp som Foretakstillitsvalgt for Ylf/Dnlf i UNN HF. Leni er LIS ved patologisk-anatomisk avdeling ved UNN Tromsø.
Leni_Hassfjord540x452
Leni Hassfjord er ny foretakstillitsvalgt for Ylf/Dnlf i UNN HF

Leni kom til Tromsø i turnustjenesten, der hun raskt ble en aktiv tillitsvalgt for turnuslegene i UNN Tromsø. Hun er fra Kvaløya og har studert medisin i Polen.

Leni har allerede vist seg som en meget engasjert og kunnskapsrik tillitsvalgt, og er hyppig sett i korridorene mellom ulike møter, eller i samtaler med kolleger.

- Det å stå på for rettferdighet, bekjempe maktovergrep og arroganse for lover og avtaler - det er min motivasjon. Folk skal være trygge når de kommer til meg, sier Leni i en kommentar til Skalpellen.

Hun påpeker særlig yngre legers svake stillingsvern, uten trygghet i fast jobb. Det gjør dem sårbare i arbeidsforholdet, og de har vansker med å si ifra. - Der har tillitsvalgte en særlig viktig rolle. I etterkant av LUO-evalueringen er det kommet opp en rekke forhold som ledelsen og de ansatte må jobbe sammen om. Vi går en spennende tid i møte; trolig med noen omstruktureringer i klinikkene, og kanskje litt rydding i lederstrukturen, avslutter hun.

Som foretakstillitsvalgt for Ylf/Dnlf har hun 50 % av arbeidstiden avsatt til tillitsvalgtarbeid. Leni planlegger allmøte for de yngre legene før jul, og et kurs for tillitsvalgte i Troms og Finnmark.