Troms legeforening

Lokalforening

2013

Overbehandling? Debatt 19. november kl 19:00

I midten av august kunne vi lese i Dagens Medisin om en nylig publisert rapport som avdekker omfanget av overbehandling i helsevesenet.
24. oktober 2013
RAddissonSAS-Tromso19nov-650

Dagens medisin 

Rapporten er skrevet av Helsedirektoratet på vegne av HOD, og blant annet ført i pennen av professor Olav Helge Førde ved Institutt for samfunnsmedisin her ved Universitet i Tromsø. Rapporten er vedlagt. Den tar opp mange viktige problemstillinger, som klinikerne forhåpentligvis har med seg i det daglige. Rapporten er interessant og nyttig – og bør leses av alle leger!

Last rapporten ned nederst på siden.

Rapporten har imidlertid også skapt en del debatt. For eksempel antydes det at radiologene ikke uten videre skal beskrive eventuelle funn i andre organer (bifunn/incidentalomer) enn det som var grunnlag for den aktive problemstillingen. Volumet av ulike røntgenundersøkelser i Norge sammenlignet med andre land, men også geografisk i Norge, er også et tema. Rapporten problematiserer også bruker av lab-prøver; f.eks. det at det ofte tas en standard klinisk kjemisk ”innkomststatus” eller ”infarktstatus,” da dette kan oppfattes som ”villscreening”. Utfordringene knyttet til endret cut-off-punkt for f.eks. Troponin T er også problematisert, ved at dette inkluderer langt flere i hjerteinfarkt-diagnosen, med mer (unødvendig?) forebyggende medisinering, og økt sykeliggjøring av befolkningen. Andre områder med nye terskelverdier for sykdomsdefinisjon og derav behandlingsbehov som nevnes i rapporten er diabetes, depresjon, KOLS og astma. Ved hvilket BT er det forresten rett å starte opp medikamentell antihypertensiv behandling?

Variasjonene i henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten er også et tema. Ulikheter i henvisning til kneartroskopi i Nord-Norge er spesielt diskutert. Forfatterne er bekymret for helsesjekk - ”årskontroller” – fordi dette kan føre til utilsiktede vanskeligheter, og foreslår opplysningskampanjer i media med budskap om uheldige effekter av ”for meget helsetjeneste”.

Så her skulle det være interessant lesning for noen og enhver!

Troms legeforening tar debatten tirsdag 19. november kl 19:00 på Radisson SAS i Tromsø.
I panelet sitter
professor Olav Helge Førde
Legeforeningens president Hege Gjessing
avdelingsoverlege Per Erling Dahl.

Ingen påmelding, gratis entré.

Velkommen til debatt!