Troms legeforening

Lokalforening

2013

Prematur fødsel?

Den nye turnusordningen så ganske fin ut på papiret. Sykehusene skal være autonome i ansettelsesprosessen, der de nå skal vurdere alle søknader, samt gjennomføre intervjuer av potensielle nye turnusleger.
23. februar 2013

Problemet er at alle de nyutdannede studentene er ganske like, og de jakter alle på den samme jobben. Etter endt studium er vi jo gode, nok? UNN Tromsø fikk før jul 124 søknader til 2 ledige stillinger. Før den neste opptaksrunden i mars 2013 forventes hundrevis av grundige, velformulerte søknader.

HOD kan neppe ha tenkt på den praktiske gjennomføringen…
Sykehusene lister opp ulike kriterier for å rangere søkerne. For UNN er disse; annen relevant utdanning, arbeidserfaring (som lege og generelt), humanitært – eller foreningsarbeid, forskningserfaring og et genuint ønske om å komme til Nord-Norge. Så tipset er altså; skiv så pent om deg selv som du kan – og husk å skrive at ditt høyeste ønske er å få komme til Nord-Norge!

Ryktene går
Jungeltelegrafen har herjet universitetsbyene våre den siste tiden. Ryktene går om ansettelseskomiteer som krøllet sammen kriteriene og kastet dem i nærmeste søppelbøtte, for så å ansette på bakgrunn av etternavn, studiested, bilde og utdannelsesland. Slik kan sykehuset bruke mer tid på viktigere oppgaver!

Ta telefonen uansett!
Selve rangeringen skal så etterfølges av en viktig prosess; intervjurunden. Her skal man tilby jobb til de få heldig utvalgte. Studentene må for all del ikke «miste» denne skjebnesvangre telefonsamtalen, men utfordringene melder seg selvsagt når eventuelle tilbud ringes inn midt under avgangseksamen. Kanskje får man søke dispensasjon til å ha med mobilen på eksamen? For er du oppringt og ikke svarte – så går jo tilbudet til neste på lista. Og den lista er lang!

Exit muligheten …
Særplassene – Tromsøstudentenes hjertebarn – ble borte med ett enkelt pennestrøk i den søknadsbaserte ordningen. For studenten med «tre barn i barneskolealder, og en mann på si» representerer dette kun én av mange utfordringer. Det er ikke alle som bare kan pakke sekken og flytte to ganger i løpet av en atten måneders periode, og samtidig ivareta barnas interesser.

Blir vi arbeidsløse?
Et steg i riktig retning er en velskrevet søknad. Bjørg Bakke, leder av Nmf, tipser studentene om å oppsøke jobbsøkerkurs. For mange av studentene opplever turnusportalen som en labyrint det er utfordrende å finne frem i, og ikke minst fylle ut på riktig vis. Hvordan er det egentlig man skal «selge» seg selv? Hvor skal det skrives om den sommeren man helt frivillig jobbet på Nord-Norges mest forblåste øy? Og etter mye om og men, hva leses egentlig av en potensiell arbeidsgiver? Dette er og forblir et mysterium som det dessverre ikke finnes gode svar eller retningslinjer for.

Få søknadseksperter
Det hersker imidlertid liten tvil om at en grundig oppskrift til hvordan søknadene skal fylles ut er etterlengtet, og på sin plass! Dessverre finnes få personer med kompetanse på området. Da vi kontaktet SAK (Statens autorisasjonskontor), var det dessverre «ingen med kompetanse på området tilstede».
Mailkorrespondansen har foreløpig forblitt en monolog, og med knappe tre uker til søknadsprosessen starter, finnes det fremdeles et hav av ubesvarte spørsmål fra et frustrert avgangskull her i Tromsø.

Noen fikk en lys og langt mindre ressurskrevende idé:
Tilfeldig trekning mellom de tilfredsstillende kandidater som søker til det enkelte sykehus – så fremt man har bestått eksamen og snakker godt norsk! Why not??

Med dette fester vi sikkerhetsbeltet, og krysser fingrene inderlig for at det ikke går like fort i neste sving.

Louise Carlsen og Katharina Nilsen
Turnusansvarlig og nestleder
 Norsk medisinstudentforening, Tromsø