Troms legeforening

Lokalforening

2013

Støttekollegaordningen

I en periode med påkjenninger - være seg privat eller profesjonelt - er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Drøyt 90 erfarne leger er i dag støttekolleger.
18. desember 2013
Kollegastotte

Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger. Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega. Tilbudet kan gis til alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. Man står også fritt til å kontakte støttekollega i annet fylke enn sitt eget. Ordningen er gratis for legen, og utgiftene dekkes av Legeforeningen.

Støttekollegaen har absolutt taushetsplikt, erfaring og en viss utdanning i samtale.

Støttekollegaen yter ikke legetjenester, dvs. de fører ikke journal, skriver ikke sykmeldinger, de forskriver ikke medikamenter el.l. Dersom det er behov for slike eller andre legetjenester, kan man ta kontakt med sin fastlege eller en kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Støttekollegaen kan være behjelpelig med å etablere slik kontakt.

Troms legeforening har p.t. følgende støttekolleger:

Ann-Kristin Engstad (leder)
Vågsfjord legesenter
Mobil 952 17 386
E-post kr-engst@online.no

Bent Stueland
Langnes legesenter AS
Tlf 776 79 888

Eldrid N. Liljedal
Målselv helsesenter
Mobil 975 99 419
E-post no-lilje@online.no

Marit Helene Hansen
Gastrokirurgisk avd UNN Tromsø
Mobil 959 95 105
E-post marit.helene.hansen@unn.no

Rita Sander
Hudavdelingen UNN Harstad
Mobil 412 12 791
E-post rita.sander@unn.no