Troms legeforening

Lokalforening

2013

Velkommen til Aja!

Aja er en uavhengig og nøytral epostliste for diskusjon av helsepolitiske spørsmål. Aja har i snart et halvt år vært operativ, og på listen finner du snaut tusen mer eller mindre engasjerte deltagere, som skriver selv, debatterer eller videresender relevante artikler.
24. oktober 2013
Torun_Ankjell-540x451
Listen modereres av Torun Ankjell, Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer ved Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdeling, post NKØØT, UNN Tromsø.

Listen består av leger, andre engasjerte helsearbeidere og andre interesserte. Det er opp til hver enkelt om man ønsker å delta aktivt i diskusjonene eller være passiv tilskuer.

Jeg har fått flere hyggelige tilbakemeldinger om at nettverket er nyttig for å forstå hva som skjer i helsevesenet, og hvordan dette kan forbedres. Noen av diskusjonene er meget interessante, og dere vil se flere toneangivende kolleger i aksjon!

Noen har lurt på om denne listen er en del av Helsetjenesteaksjonen. Det er den ikke. På den andre siden er det åpenbart slik at en del av dem som er engasjert i Helsetjenesteaksjonen – også engasjerer seg her.

Et tilbakeblikk på siste uke viser at temaene var lokalsykehusstruktur- og innhold i fremtiden, DRG i praksis, granskningen av Osloprosessen, all helsetjeneste bør ha en finansieringskilde, kvalitetsbasert finansiering, mangel på åpenhet, samhandling, fryktkultur, konkurranseutsetting av helsetjenesten, økonomi trumfer medisin med mer.

Her melder du deg på: http://mailman.uib.no/listinfo/aja

E-post til listen sendes til: aja@uib.no (etter at du er påmeldt) Husk at hvis man sender e-post til aja@uib.no så når man alle på listen. Det krever nettikette.

Som regel er det cirka to-ti e-poster per dag. Du kan velge å enten motta dem etter hvert som de sendes ut, eller i form av én daglig, oppsummerende epost. Jeg anbefaler å lage en egen mappe i din epost hvor e-poster fra adressen aja@uib.no sorteres direkte utenom innboksen. Spørsmål eller administrative forespørsler (endring av e-postadresse, avmelding etc) kan rette til meg som er listemoderator; aja.moderator@gmail.com

Debatten er godt i gang; bli med – du og!

Av Torun Ankjell