Høstkurset i Harstad skifter navn til vinterkurs i Harstad!

Ved å satse på ny termin slipper Nidaroskongressen, PMU, juleforberedelser og -bord i konkurranse med oss. Kurset arrangeres 30.-31 januar 2015, fredag og lørdag formiddag i UNN Harstad sitt auditorium.
Vinterbilde-700x154

Som før byr vi på en blanding av tema som angår primær- og spesialisthelsetjeneste, i hovedsak rettet mot allmennleger.

På programmet står foreløpig:
Somatisk helse til rusmisbrukere, psykiatri, øre-nese-hals, inkontinens, ernæring, kirurgi, lungesykdommer. Endelig kursprogram er snart klart.

Kurset søkes godkjent
som 13 timers valgfritt kurs for videre- og etterutdanning for allmennleger.

Kursavgift er 3300 kroner (2800 kroner for kurs og 400 kroner for obligatorisk dagpakke).

Fredags kveld spiser vi tradisjonelt middag på ”4 roser” i Harstad, ta gjerne med ledsager. Påmelding til middag ved kursstart.

Kontakt for påmelding og spørsmål:
Kurspåmelding med navn og adresse til hoestkurset@yahoo.no. Ta kontakt ved spørsmål. Kursavgift og dagpakke betales til konto nr 4730.09.16380, Guri Heiberg, UNN Harstad.

Hjertelig velkommen!
Hilsen  Høstkurskomiteen
Guri Heiberg, Hanne Frøyshov, Florian Praël