Troms legeforening

Lokalforening

2014

Intervjuet: Kirsti Ytrehus

15. desember 2014
Ytrehus startet livet med barnehage på Sinsenkrysset, deretter folkeskole i Mosjøen og realskole og gymnas i Molde, før hun så vendte tilbake til Oslo for medisinstudier som ble fullført i 1980.

"Beordring?"

14. desember 2014
Når man har vært tillitsvalgt en stund, legger man merke til at noen spørsmål går igjen. Ofte stilte spørsmål er varianter av: ”Kan sjefen min virkelig pålegge meg å ta vakansvakten i natt/i morgen/til helgen/i neste uke?!”.

Høstkurset i Harstad skifter navn til vinterkurs i Harstad!

14. desember 2014
Ved å satse på ny termin slipper Nidaroskongressen, PMU, juleforberedelser og -bord i konkurranse med oss. Kurset arrangeres 30.-31 januar 2015, fredag og lørdag formiddag i UNN Harstad sitt auditorium.

Hvem skal utdanne legene?

12. desember 2014
Jeg var medisinerstudent ved Universitetet i Tromsø (UiT) på 1980 – tallet. Vi var små kull på 40 studenter, og vi hadde gode lærere. Det var leger som underviste oss og flettet inn gode pasienthistorier om hva vi kunne forvente oss i vår framtidige jobb.

Pilotprosjekt legevakt

12. desember 2014
Å være prøvekanin kan være risky business, men det trenger ikke å være det. Som første kull som følger ny studieplan har medisinstudentene på 3. og 4. året i høst fått den store gleden av å være prøvekaniner i pilotprosjekt legevakt.

Smørkassen av Erik Krogstad

03. oktober 2014
En del av sakene fra Troms legeforenings tidligste arkiv omhandler klager og uenigheter medlemmene imellom som blir bragt inn til behandling i styret i Troms Amtslegeforening. Det som synes å gi mest temperatur er når man trår inn på enemerkene til hverandre og behandler andre legers pasienter.

Kurs 22. nov. i normaltariffen, regnskap og skatt

03. oktober 2014
Troms legeforening arrangerer kurs i rett bruk av normaltariffen, regnskap og skatt for allmennleger, andre privatpraktiserende leger og turnusleger.

En ny tidsalder for leger i sykehus

02. oktober 2014
I slutten av september kom arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen til enighet om et nytt hovedtariffoppgjør for legene i sykehus for de neste to årene. Forhåpentligvis gir forhandlingene resultater langt utover dette.

Intervjuet: Svein Steinert

02. oktober 2014
Jeg har beveget meg inn i løvens hule for å møte den siste mannen helsearbeidere ønsker seg som brevvenn. Men, er han virkelig ute etter lisensen din og hva gjør han når han ikke behandler klager?

Side 1 av 3