Innkalling til Årsmøte i Troms legeforening

Troms legeforening innkaller til Årsmøte fredag 20. juni kl 17:30 på Clarion hotell The Edge i Tromsø

Bordsetting fra årsmøtemiddagen

Fra årsmøtemiddagen 2013

Saksliste:

1 – 2014 Godkjenning av innkalling
2 – 2014 Valg av ordstyrer og referent
3 – 2014 Årsmelding 2013
4 – 2014 Regnskap 2013
5 – 2014 Budsjett 2014

Årets Tromsdoktor 2014

Årsmøteseminar
Legers arbeidstid og arbeidsmarkedet for leger; muligheter og utfordringer
Korte statusrapporter fra sykehus, privat spesialistpraksis og allmennlegekontor.

Legers arbeidstid: President Hege Gjessing

Arbeidsmarkedet for leger: Forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring

Styrer vi mot et legeoverskudd samtidig som arbeidstid og arbeidsmiljø er under press og mange kolleger faktisk ønsker å jobbe mindre? Hva er utviklingstrekkene i arbeidsmarkedet for leger frem til i dag – og hvor er mulighetene fremover? Kom og hør en spennende debatt og inspirerende innledere!

Årsmøtemiddag
Etter avsluttet seminar blir det aperitif og middag på det nye, spektakulære hotellet The Edge. Skriftlig påmelding per e-post til troms.legeforening@gmail.com innen 12. juni.
Troms legeforening har avtale om gode priser på hotellet for dem som kommer langveisfra og trenger overnatting – ta kontakt hvis dette er interessant.

Velkommen til årsmøte, seminar og en hyggelig årsmøtemiddag!

Vennlig hilsen
Troms legeforening

Se vedlegg nedenfor for å få årsberetningen

Bordsetting fra årsmøtemiddagen

Fra årsmøtemiddagen 2013