Troms legeforening

Lokalforening

2014

Smørkassen: Et dykk i Troms Legeforenings eldste arkiv

I et 114 år gammelt brev fra distriktslege i Karlsøy, dr. Gunnerius Olsen Mohn, anklages prosten for kvakksalveri. Denne prosten, Alfred Eriksen, er bedre kjent som grunnleggeren av avisa Nordlys.
11. mars 2014
smorkassen-460-lav
Det er mye god legehistorie i Smørkassen

Fortsatt oppholder vi oss i korrespondansen rundt innkallingen til Amtslegemøtet i 1900. Det foreligger et kort svar fra distriktslegen i Karlsøy, dr. Gunnerius Olsen Mohn (f. 22/01-1856 i Odalen, d. 01/05-1904 i Karlsøy), hvor han meddeler at han heller ikke denne gangen kan delta i legemøtet.
Han fortsetter brevet med å gjøre Amtslegeforeningen oppmerksom på den uheldige praksis som prosten på øya bedriver, som han mener må rammes av kvakksalverloven. Ved innhenting av bakgrunnsstoff for å se hva dette dreier seg om, kommer det fram at det var en bitter strid mellom dr. Mohn og den kjente sosialistiske foregangsmann og grunnlegger av avisen Nordlys, Alfred Eriksen.
Dr. Mohn deltok ikke direkte i politikk hverken lokalt eller på riksplan, men hadde blandet kortene litt og brukte den årlige medisinale beretning om helsetilstanden i distriktet som ble sendt til medisinale direktør gjennom amtet som politisk plattform (årene 1899 til 1902). Striden mellom dr. Mohn og Alfred Eriksen beskrives i Bygdeboken for Karlsøy kapittel 10, underkapittel «Medisinalberetningen som politisk dokument».
Dr. Mohn stempler Alfred Eriksen som kvakksalver gjennom sin bruk av hypnose i behandling av pasienter og sammenligner det med praksis brukt av gandfinner. Alfred Eriksen på sin side bruker avisen Nordlys for å angripe dr. Mohn gjennom flere artikler i avisen i 1904 hvor han beskrives som en elendig og likegyldig lege.

Brevet fra dr. Mohn til Amtlegeforeningen ved Distriktlege Holmboe gjengis i sin helhet.

Hr Distriktslæge Holmboe

    Prt jig har vært forhindret fra at besvare Deres siste Skrivelse til fastsat Tid, maa jig desverre meddele, at jig heller ikke denne Gang kan deltage i Lægemødet. Der er for forresten adskilligt her i Karlsø, som jig tror kunde være af Interesse for Collegerne og hvorom jig svært gjerne vilde høre Deres Mening. Jig sigter her nærmest til Prostens Optræden som Kvaksalver eller rettere Dødens besørger, der kunde kanske være Et og Andet af dette, som ikke er lægerne bekjendt, og som utvivlsomt vilde forbause dem. Muligens kunde ogsaa en Fælleds optræden mod Uvæsenet gjøre Nytte. Det hele omgives forøvrigt med et mulig Hemmelighedsfuldhed, hvorfor det er vanskelig at faa noget fast Holdepunkt for Indskriveren. Men vist er det iallefald, at Tilstrømningen af Syge har vært betydelig og af den mest forskjellig artede Beskaffenhed. Alle tages under Behandling og om enkelte ved jig med Bestemthed, at de er reist bort mer eller mindre sinnsforvirrede. Skal man imidlertid kun have Kvaksalverloven at ty til for at gjøre noget forandringer, mig bekjendt, endnei intet hertil skikket tilfælde.
    Forsaavidt noget skulde kunne gjøres, burde det snarest muligt da dette Kurfuskeri i mange Henseender virker skadelig paa dette uvidende og overtroiske Publicum.
    Med Ønske om godt Samarbeide og et Behageligt Møde sender jig Collegerne mine beste Hilsener

G. Mohn

Karlsø d. 10de Marts 1900

Besvart 4/3 1900
Chr.


Av Erik Krogstad