Pasienttransportrekvirering til besvær

I alle år har leger dokumentert behovet for skyss på medisinsk grunnlag. Dette ble tidligere gjort med en enkel attest i A5-format, fylt ut på et øyeblikk, med et ekstra-kryss dersom pasienten på medisinsk grunnlag også trengte følge på reisen.
Fortvilte-sekr_350-350

For 3-4 år siden ble dette avviklet, og vi i behandlingsapparatet skulle i tillegg til attestering også stå for bestilling av reisen. Dette skulle skje elektronisk gjennom Norsk Helsenett. Ordningen ble “kastet over” oss, og ble delegert til våre helsesekretærer som har brukt og fortsatt bruker mye av sin arbeidstid på dette.

Våre erfaringer har ikke vært spesielt gode:

  • arbeidet er ofte tidkrevende, spesielt gjelder dette med delreiser (drosje til kaia – hurtigbåt til Tromsø – drosje fra kaia)
  • ekstra arbeid ved avbestilling eller flytting av time som medfører flytting av transport
  • programvaren er ikke fullstendig integrert med pasientjournal-programmet, og krever at en del ting må gjøres dobbelt opp
  • programvaren (Nissy) er ikke logisk oppbygd

I tillegg opplever vi at 2. linjetjenesten (UNN og private spesialister) ofte ikke tar sin del av jobben slik regelverket legger opp til. Vår tillitsvalgt Inger Ingermann har derfor skrevet brev til samarbeidende sykehusavdelinger og samarbeidende spesialister, for å rette søkelyset mot en endring av praksis.
På generell basis stiller vi spørsmål hvorfor og hvordan – vi i primærhelsetjenesten er pålagt slik “reisebyråvirksomhet”. Vi ønsker også å rette blikket mot tro på at vi skal utføre sekretærarbeid for 2. linjetjenesten.

Brevet finner du under vedlegg nedenfor.

Stein Pedersen
Styremedlem, Harstad Praktiserende Legers Forum