Troms legeforening

Lokalforening

2015

Exit Narvik? Sett av kvelden 28. januar. Ny turnusevaluering. God jul!

17. desember 2015

Kurs: Flått og flåttbårne sykdommer (finnes også) i Nord-Norge

16. desember 2015
Din pasient hadde vært på sørlandsferie og fikk influensasymptomer i juli. Sønnen hennes kommer 1 måned senere med fascialisparese. Hva tror du dette skyldes og hvordan skal det håndteres?

Pasienttransportrekvirering til besvær

16. desember 2015
I alle år har leger dokumentert behovet for skyss på medisinsk grunnlag. Dette ble tidligere gjort med en enkel attest i A5-format, fylt ut på et øyeblikk, med et ekstra-kryss dersom pasienten på medisinsk grunnlag også trengte følge på reisen.

Ny særavtale mellom Tromsø kommune og Legeforeningen?

16. desember 2015
Nå er det snart tid for innføring av kommunale akuttsenger (KAD). I Tromsø ligger vi litt etter mange andre kommuner, men planen er at dette skal innføres i løpet av 2015.

Kjersti Oddvarsdatter Sæther er ny tilllitsvalgt for Norsk arbeidsmedisinsk forening.

16. desember 2015
Etter mange år som passivt medlem i Legeforeningen, tar jeg nå min tørn som tillitsvalgt for Namf.

En sommer i Cape Town

16. desember 2015
En by med tre millioner innbyggere, ekstreme forskjeller mellom rike og fattige, en vanskelig forhistorie og ti medisinstudenter fra verdens tryggeste, rikeste og mest rettferdige land.

Syv på Sånn hver lønningsfredag

11. oktober 2015
Lønningstreff for alle leger klokken syv på cafe Sånn har slått an, og vi fortsetter å møtes til neste år!

Status presens partssamarbeid

11. oktober 2015
I Norge er arbeidslivet tuftet på den såkalte ”Norske samarbeidsmodellen”. Modellen beskriver organiseringen av arbeidslivet gjennom trepartssamarbeidet, der grunnlaget er forholdet mellom de tre partene Arbeidsgiver, Arbeidstaker og Staten.

Hvilken framtid har de regionale helseforetak?

11. oktober 2015
Høyre gikk til valg for nedleggelse av de regionale helseforetakene (RHF), og i et intervju i Aftenposten den 02.10.15 uttaler helseminister Bent Høie at dagens modell med RHF er for tungvinn med for mange beslutningsledd, og han ønsker en modell med mindre byråkrati.

Side 1 av 3