2015

17. desember 2015

Exit Narvik? Sett av kvelden 28. januar. Ny turnusevaluering. God jul!

16. desember 2015

Kurs: Flått og flåttbårne sykdommer (finnes også) i Nord-Norge

Din pasient hadde vært på sørlandsferie og fikk influensasymptomer i juli. Sønnen hennes kommer 1 måned senere med fascialisparese. Hva tror du dette skyldes og hvordan skal det håndteres?
16. desember 2015

Pasienttransportrekvirering til besvær

I alle år har leger dokumentert behovet for skyss på medisinsk grunnlag. Dette ble tidligere gjort med en enkel attest i A5-format, fylt ut på et øyeblikk, med et ekstra-kryss dersom pasienten på medisinsk grunnlag også trengte følge på reisen.
16. desember 2015

Ny særavtale mellom Tromsø kommune og Legeforeningen?

Nå er det snart tid for innføring av kommunale akuttsenger (KAD). I Tromsø ligger vi litt etter mange andre kommuner, men planen er at dette skal innføres i løpet av 2015.
16. desember 2015

Kjersti Oddvarsdatter Sæther er ny tilllitsvalgt for Norsk arbeidsmedisinsk forening.

Etter mange år som passivt medlem i Legeforeningen, tar jeg nå min tørn som tillitsvalgt for Namf.
16. desember 2015

En sommer i Cape Town

En by med tre millioner innbyggere, ekstreme forskjeller mellom rike og fattige, en vanskelig forhistorie og ti medisinstudenter fra verdens tryggeste, rikeste og mest rettferdige land.
11. oktober 2015

Syv på Sånn hver lønningsfredag

Lønningstreff for alle leger klokken syv på cafe Sånn har slått an, og vi fortsetter å møtes til neste år!
11. oktober 2015

Status presens partssamarbeid

I Norge er arbeidslivet tuftet på den såkalte ”Norske samarbeidsmodellen”. Modellen beskriver organiseringen av arbeidslivet gjennom trepartssamarbeidet, der grunnlaget er forholdet mellom de tre partene Arbeidsgiver, Arbeidstaker og Staten.
11. oktober 2015

Hvilken framtid har de regionale helseforetak?

Høyre gikk til valg for nedleggelse av de regionale helseforetakene (RHF), og i et intervju i Aftenposten den 02.10.15 uttaler helseminister Bent Høie at dagens modell med RHF er for tungvinn med for mange beslutningsledd, og han ønsker en modell med mindre byråkrati.

Side 1 av 3