Filming av muntlig eksamen

Ett rom, en pasient, sensor, eksaminator og meg. Det bør etter års forberedelser gå bra – jeg er godt forberedt. Alle har sine roller å fylle, og gjør forhåpentligvis det de skal, jeg gjør mitt beste – og vi skilles med en felles forståelse av utfallet.
LouiseCarlsen_hoved
Louise Carlsen står bak artikkelen Filming av muntlig eksamen

Dessverre er det ikke alltid slik. Muntlig eksamen er en viktig kontroll av studenten, men iblant sier den dessverre også noe om kvaliteten på eksamen i seg selv.

Noen av eksamenshistoriene er sagnomsuste , og skrekkhistoriene florerer i gangene. Eksaminatorer med egne kjepphester det er nesten umulig å få rede på (før etter eksamen), ”hva tenker jeg på nå-leken”, dårlig humør, pasienter som skal gjøre eksamen ekstra vanskelig og derfor unngår å svare naturlig, sensor og eksaminator som er åpenbart uenige, forskjellsbehandling av tvilsomme årsaker, trynefaktor osv. Stort sett vil dette håndteres greit av eksaminator og sensor – men ikke alltid. Flere har vel hørt historien om sensor som sovnet – og snorket – på siste års eksamen.

I motsetning til skriftlig eksamen finnes ingen håndfaste bevis på hva som har hendt i det korte tidsrommet på en muntlig eksamen. Verken besvarelsen, eksaminasjonen eller sensuren kan kontrolleres. Man har anledning til å klage på formelle feil, men dem er der normalt få av – hva er forresten en formell feil? I realiteten er det få eller ingen klagemuligheter på muntlig eksamen, den har jo – frem til nå – ikke vært mulig å etterprøve.

I dag plasseres videokameraer og opptaksutstyr i alt fra penner, dashbord, soverom, PS4, mobiler og solbriller. Ikke minst tas det videoer av konsultasjoner jevnlig under studiet. Hva med å komme denne utviklingen i møte – og faktisk gå offensivt ut og filme alle muntlige eksamener på en ryddig og åpen måte?

Jeg foreslår at filmingen må være i regi av universitetet, lagret hemmelig og utilgjengelig for andre enn eksamenskommisjonen og studenten selv – hvis han eller hun klager. Filmen kan ikke leveres ut eller sendes elektronisk – kun gjennomgås på Universitetet under oppsyn av autorisert personell fra UiT. Man kan vurdere å bruke bestemte opptak i undervisningssammenheng ovenfor sensor/eksaminator, etter særskilt avtale med alle som er involvert i filmen, inkludert pasienten. Filmen bør destrueres etter en bestemt tid, f.eks etter at enhver klagefrist og klagebehandling er over.

Man kan selvsagt ikke kan se detaljer i alle håndgrep eller fundoskopifunn som gjøres, men man får likevel et godt inntrykk av hva som skjer på film. Lydopptakene blir normalt veldig gode. Jeg tror dette vil kunne skjerpe både eksaminand, eksaminator og sensor, og ikke minst være et sikkerhetsnett mot urimelige vurderinger. Som et pedagogisk hjelpemiddel for å sikre enhetlig eksaminasjon ved fakultetet, vil det være overtruffent.

Vurderingen av muntlig eksaminasjon er individuell, studenten må være forberedt på (det aller) meste, og stor grad av skjønn utvises i bedømmelsen. Ingen pasienter er like og enhver form for standardisering er umulig. Det forstår vi og det aksepterer vi. Likevel er det ikke tvilsomt at både eksamensoppgavene og –bedømmelsene varier litt for mye enkelte ganger. Jeg mener også det vil være en bra ting at studenter som klager, kan få se og høre seg selv i aksjon. Det kan være hjelpsomt i forhold til å forstå hva de er svake på – og hvorfor det var riktig at det strøk – for la det ikke være tvil om det – enkelte strykkarakterer er vel fortjent!

Det er gledelig at UiT nå starter innføring av såkalt OSCE-eksamen (objective stuctured clinical examinations) på tredje studieår. OSCE er en internasjonal måte å strukturere og objektivisere medisinsk praktisk eksaminasjon på. Objektiviseringen av sensureringen gjør det i større grad mulig å sammenligne studentprestasjonene, eksaminasjonene og studiestedene med hverandre på en god måte. Dette kommer også til kreve noe annet av våre eksaminatorer og sensorer. Mitt forslag er å bruke denne muligheten til å innføre obligatorisk filming av muntlig eksamen under nærmere bestemte forutsetninger. I fakultetets opptreningsfase av sensorer til OSCE er bruk av filming sentral, og kan tjene som utprøving også av obligatorisk eksamensfilming på avsluttende eksamen 6. studieår for å stimulere til en mer enhetlig bedømmelse av muntlig eksamen.

I dag selges toppkvalitetskamera med full-HD lyd og bilde til rundt 4 000 kr med leveringstid på to dager. Størrelsen er som en dobbel fyrstikkeske med god batterikapasitet, og ekstern mikrofon, lyskilde og stort stativ er overflødig. Sånn sett er det grunn til å tro at alle involverte fort glemmer kameraets tilstedeværelse og at eksamen ikke påvirkes (negativt) av filmingen i seg selv. Field of view skal være 180 grader, så flue-på-veggen-effekten blir maksimal.

Så med.fak – nå er ballen på deres side; let´s Go Pro!

Louise Carlsen
Styremedlem Nmf Tromsø, og Nmfs representant i Troms legeforening