Innkalling til Årsmøte i Troms legeforening

Troms legeforening innkaller med dette til Årsmøte i Troms legeforening fredag 10. juni kl 18:00 Scandic Ishavshotell

Bilde av middag årsmøte

Bilde fra årsmøte i 2014

Kl 18:00 Årsmøte

Saksliste:
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer og referent
• Godkjenning av regnskap for 2015
• Budsjett 2017
• Årsmelding
• Orientering fra sentralforeningen
• Offentliggjøring av Årets Tromsdoktor 2016

Kl 19:45
Pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø i sykehus, Geir Riise, Generalsekretær Dnlf.

Kl 21:00
Årsmøtemiddag på restaurant De fire roser i Tromsø.


Vi håper på godt fremmøte både fra kolleger i sykehus, UiT og kommuner, slik at dette blir en sosial og lærerik aften! Alle leger i Troms samt 6. årsstudentene ved UiT er invitert.

Sett av datoen og meld deg på til troms.legeforening@gmail.com !

Velkommen!