Troms legeforening

Lokalforening

2015

Syv på Sånn hver lønningsfredag

Lønningstreff for alle leger klokken syv på cafe Sånn har slått an, og vi fortsetter å møtes til neste år!
11. oktober 2015
bs-Team-Working-65446648-500

Noen gode håndfuller har møtt opp hver gang - én gang kom jeg ut av tellinga! Alt fra fra garvede overleger og fastleger til de uskyldigeste turnusleger har møtt opp og blitt kjent med andre fagfelt og hyggelige kolleger uten de hvite frakkene våre på. Vi møtes neste halvåret fra klokken syv på Sånn:
14. januar
12. februar
11. mars
15. april
13. mai.
(Sett datoene inn i kalenderen, så er det gjort.)

Vel møtt!

Mvh Erlend Einarson
Turnuslegetillitsvalgt Tromsø