Filming til besvær

I 5 år har studentene ved Universitetet i Tromsø (UIT) tatt opp minst 2-4 filmer i året hver.
Filmklipper_600_500

Filmene har blitt brukt i mentorledede smågrupper for konstruktiv tilbakemelding i forbindelse med kommunikasjon, holdninger og faglig utvikling. Praksis ble innført med det nye faget PROFKOM (profesjonell kompetanseutvikling) i 2012. Slik jeg forstår det praktiserte man før dette kun opptak under den såkalte 5. årspraksisen.

Filming av pasient/student er en mangeårig praksis ved UIT, og dette en av de læringsformene mange opplever å ha svært godt faglig utbytte av.

Overraskelsen var derfor stor når mailen “Viktig informasjon om videoopptak av pasientkonsultasjoner og datasikkerhet” ramlet inn i alles e-post for en snau uke siden. Hovedbudskapet var at all undervisningsaktivitet knyttet til filming av pasientkonsultasjoner måtte avsluttes umiddelbart. Hverken bilder eller film skulle tas opp lenger. Det viser seg at Datatilsynet har slått kraftig ned på praksis.

Ifølge universitetets e-post er ikke rutinene rundt håndteringen av disse filmene tilfredstillende. Advokatfirmaet Kluge har tidligere gjort en betenkning på tema for UiO, som så seg nødt til å se på de praktiske sidene av dette for noen år siden. Studentenes egenhåndtering av egne opptak (under forutsetning av at de blir slettet etter endt bruk), kan ikke aksepteres. Jeg er kjent med at filming av f.eks innkomstjournaler, har skjed med våre private mobiler helt opp til nå – og det er litt rart at dette har kunnet skje mens universitetsmiljøet forsåvidt har vært opplyst.

Som seg hør og bør ser det nå ut til at universitetet tar saken på største alvor. Det er imidlertid betimelig å spørre seg hvilke betraktninger har man gjorde seg når denne praksisen ble startet i sin tid, og fikk ekstra fart i det nye PROFKOM?

Universitetet i Tromsø har fått flere bekymringer fra oss studenter uten å ha reagert, før altså en av mine medkullinger sendte saken inn til Datatilsynet.

Jeg har tidligere foreslått filming av muntlig eksamen ved UIT, for å heve rettsikkerheten i eksamenssituasjonen. LES MER HER. Filming kan åpenbart ha en rolle, men forvaltningen av opptaket må følge strenge regler. Der het det blant annet ” Jeg foreslår at filmingen må være i regi av universitetet, lagret hemmelig og utilgjengelig for andre enn eksamenskommisjonen og studenten selv – hvis han eller hun klager. Filmen kan ikke leveres ut eller sendes elektronisk – kun gjennomgås på Universitetet under oppsyn av autorisert personell fra UiT. Man kan vurdere å bruke bestemte opptak i undervisningssammenheng ovenfor sensor/eksaminator, etter særskilt avtale med alle som er involvert i filmen, inkludert pasienten. Filmen bør destrueres etter en bestemt tid, f.eks etter at enhver klagefrist og klagebehandling er over.”

Hadde man søkt Datatilsynet om en slik praksis, tror jeg dette ville vært ”innafor.”

Denne saken bør også være en liten tankevekker ovenfor de mange leger som bruker egne mobiler til f.eks å sende over EKG eller bilder av hudforandringer etc inn til de vakthavende leger ...

Eller som det visst heter om dagen; Let´s Snap it!
Av Louise Carlsen