Troms legeforening

Lokalforening

2017

Ars longa, vita brevis

Fra 6. juni til 8. oktober i år vises Gunther von Hagens utstilling «Body World Vital» på Gunnerhuset ved NTNU i Trondheim.
7. juli 2017
DagMalm-Tromso-600

Gunther von Hagens, i Tyskland ofte kalt Dr Death, er født i DDR i 1945. Han er nå professor i anatomi ved et av Tysklands mer meriterte Universitet i Heidelberg. Han har skapt en vandreutstilling «Körperwelten», med plastinerte lik i kunsteriske positurer. Dette har skapt debatt. Vandreutstillingen har blitt vist i 50 byer globalt og har vært sett av over 59 Millioner mennesker. Bilder kan sees ved å Google «Körperwelten».

Plastinasjonsteknikken ble utviklet av ham selv i 1978 der preparatene frysetørres hvoretter fettet fjernes i romtemperatur. Dernest behandles disse med silikon eller polyester. Til sist blir preparatene herdet ved hjelp av gass, lys eller varme, alt etter hvilket kunststoff som er benyttet. For å klare produksjonen har han grunnlagt et stort institutt «Plastination City» i den kinesiske byen Dalian med over 200 ansatte allerede 2001.

Selv så jeg utstillingen første gang i London i 2008. Den var lagt til lagerhaller i East-London, nettopp i området Jack the Ripper hadde sin virksomhet. Neppe tilfeldig. Så etter å ha passert adskillige skilt som beskrev hvilken ugjerning the Ripper hadde gjort der og da kom jeg fram til utstillingen.

Man kunne her beskue en sjakkspiller der øvre del av skallen var fjernet for å se hjernen direkte. Der var en løper som ble etterfulgt/ innhentet av sitt eget skjelett. Videre rikelige preparater i dagligdagse etter sportslige aktiviteter som høydehopper eller håndballspiller. Det største objektet var «Rytter på steilende hest» der både rytter og hest var preparert. Hesten ble gjennomspylt med 12 000 liter alkohol og 8 000 liter aceton for å fjerne fett og fuktighet. Det ferdige preparatet veier 1 tonn og prepareringskostnaden er over 2 millioner kroner. Han har også preparert en elefant og en kamel. Som gastroenterolog satte jeg spesielt pris på et preparat der hele tarmsystemet fra leppe til anus var fripreparert og montert i kveiler på en tavle!

Han er like mye kunstner som anatom der et preparat forestiller en mann holder sin egen hud i høyre hånd som Hamlet i William Shakespeares verk fra 1600. Neppe tilfeldig. Et annet preparat av en gravid kvinne nær fødsel fremstilles med åpen uterus i en positur lik Eduard Manets skandaløse maleri «Olympia» fra 1863. Neppe tilfeldig. Klart dette utløser reaksjoner.

Som medisinstudent var jeg hjelpelærer under disseksjonskursene ved Georg August Universitetet i Göttingen og satte stor pris på anatomiens estetikk. Utstillingen får utstilte preparat ved UiT til å blekne i forhold. Spørsmålet er likevel: Er dette demokratisering av anatomikunnskap, kunst eller likskjending? Jeg var i London 2009 ambivalent i forhold til dette, men utstillingen gjør et sterkt inntrykk i alle fall. Som forventet kom den sterkeste kritikk fra religiøse samfunn, der lederen for det jødiske samfunn i Berlin i 2001, Andreas Nachama, skriver at: «Jeg finner det støtende at døde mennesker blir omgjort til kunstobjekter i et land hvor hud fra mennesker i Nazitiden ble brukt til fremstilling av lampeskjermer». Fra medisinsk hold var dog responsen positiv der redaktør i Medical Tribune, Dr. med. Ulrike Hennemann hevder: «Utstillingen gir innblikk i kroppens verdener på en måte som hverken et medisinstudium eller kirurgisk arbeid kan muliggjøre. Von Hagens preparerte mennesker kan i tillegg bidra til en åpnere dialog mellom pasient og lege omkring sykdom og død.»

I London 2009 leste jeg gjennom gjesteboken og fant nesten bare positive kommentarer. Hvorfor ikke dra innom utstillingen i Trondheim i sommer og vurdere selv? Til utstillingen har han sendt preparater av 13 mennesker. Tallet er neppe tilfeldig.

Dag Malm