2017

20. desember 2017

Løsning: Doble per capita opp til 1000 pasienter!

Fastlegeordningen er svært populær i befolkningen. Det ble utført 2,85 pasientkonsultasjoner per innbygger i norsk fastlegepraksis og på legevakt i 2016.
20. desember 2017

UNN – Oppgaveoppkast – PCI – God jul!

UNN er fra nyttår uten FTV fra Legeforeningen. Har du oppgaveoppkastet noen gang? Utfordrer PCI-saken hele vår universitetsfunksjon? Jeg tror det. God jul!
20. desember 2017

Takk for meg!

Det nærmer seg jul og jeg ser fram til noen rolige dager med familie og venner.
18. desember 2017

Gir kolleger verdifull støtte

Kollegastøtteordningen er et tilbud til leger som har det vanskelig.
17. desember 2017

Grunnutdanningskonferansen (GUK) i Trondheim

Helgen 17. – 19. november avholdt Nmf grunnutdanningskonferanse (GUK) i Trondheim. Alle lokallagene (Tromsø, Trondheim, Oslo, Bergen og Utland) var representert.
17. desember 2017

United States of Heroin

Narkomani: En helt ny epidemi er oppstått i det amerikanske samfunnet. Millioner er avhengig av heroin eller opoider.
19. oktober 2017

Kveldsforum 15. november på Scandic Ishavshotell

Troms legeforening har gleden av å invitere alle medlemmer og 6. årsstudenter til Scandic Ishavshotell onsdag 15. november.
17. oktober 2017

Mal til besvær

Troms Legeforening har i flere år forsøkt å sette søkelyset på fastlegenes arbeidssituasjon. Fastlegene er overarbeidet, og overlesses stadig av nye oppgaver.
17. oktober 2017

Leder 3 - 2017: Fioms legeforening?

Med stortingsvalget bak oss, turer regionsreformen trygt videre. Fra 1. januar 2020 vil Troms fylke og Finnmark fylke bli slått sammen til ett fylke.

Side 1 av 3