Kveldsforum 15. november på Scandic Ishavshotell

Troms legeforening har gleden av å invitere alle medlemmer og 6. årsstudenter til Scandic Ishavshotell onsdag 15. november.

Cockpit i fly

18:00 – 19:10 Sikkerhetskultur sett fra utsiden
Jarle Gimmestad i firmaet Gimmestads as er tidligere flykaptein i SAS og jobber nå som sikkerhetskonsulent og foredragsholder innenfor temaet sikkerhetskultur. Han sitter i Pasientsikkerhets-programmets fagråd, og vil trekke paralleller mellom ulike samfunnssektorer i forhold til å håndtere risiko, og det å utvikle en sunn sikkerhetskultur i organisasjoner. Han holder foredrag, og vil deretter trekke diskusjonen over i salen.

19:10 Pause med en liten matbit

 VG kartlegger: Fastlegekrise i flere norske kommuner

19:30 – 22:00  Hva skal til for å redde fastlegeordningen?
Trønderopprøret 2017 – koffer det da?
Vegard Berge, Harald Sundby og Tor Magne Johnsen

Hva skal til for å redde fastlegeordningen?
Avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen, Helsedirektoratet

Allmennlegeforeningens forslag til løsning
Afs leder Tom Ole Øren og avd.direktør Lars Duvaland

Vi venter fullt hus, så møt opp i god tid!
Meld deg på
med e-post til troms.legeforening@gmail.com

Hjertelig velkommen
Troms legeforening