Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Troms legeforening

Lokalforening

2017

Kveldsforum 15. november på Scandic Ishavshotell

Troms legeforening har gleden av å invitere alle medlemmer og 6. årsstudenter til Scandic Ishavshotell onsdag 15. november.
19. oktober 2017

Cockpit i fly
Cockpit i fly

18:00 – 19:10 Sikkerhetskultur sett fra utsiden
Jarle Gimmestad i firmaet Gimmestads as er tidligere flykaptein i SAS og jobber nå som sikkerhetskonsulent og foredragsholder innenfor temaet sikkerhetskultur. Han sitter i Pasientsikkerhets-programmets fagråd, og vil trekke paralleller mellom ulike samfunnssektorer i forhold til å håndtere risiko, og det å utvikle en sunn sikkerhetskultur i organisasjoner. Han holder foredrag, og vil deretter trekke diskusjonen over i salen.

19:10 Pause med en liten matbit

 VG kartlegger: Fastlegekrise i flere norske kommuner

19:30 – 22:00  Hva skal til for å redde fastlegeordningen?
Trønderopprøret 2017 – koffer det da?
Vegard Berge, Harald Sundby og Tor Magne Johnsen

Hva skal til for å redde fastlegeordningen?
Avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen, Helsedirektoratet

Allmennlegeforeningens forslag til løsning
Afs leder Tom Ole Øren og avd.direktør Lars Duvaland

Vi venter fullt hus, så møt opp i god tid!
Meld deg på
med e-post til troms.legeforening@gmail.com

Hjertelig velkommen
Troms legeforening