Om å ta en for laget

Per april 2017 har Legeforeningen rundt 29 300 legemedlemmer og 4 500 studentmedlemmer.
Paskefigur_Leder-500

En opptelling for et par år siden viste at vi har 5 300 verv i foreningen, og organisasjonsprosenten er rundt 97%. Jeg tør påstå at vi er en solid forening for en sentral yrkesgruppe; helt essensiell for omsorg og kvalitet i helsevesenet.

Legeforeningen jobber kontinuerlig opp mot sentrale politikere og andre samfunnsaktører for å påvirke helsepolitikken i fornuftig retning. Viktige saker de siste årene har vært å prøve å redde en god norsk spesialistutdanning, trekke sykehusene i riktig retning med fokus på klok ledelse, godt arbeidsmiljø og sterk faglighet, samt forsvare en helhetlig offentlig sykehusstruktur for hele landet og arbeide for sosial trygghet og akseptable arbeidsforhold for leger både i både primær- og sekundærhelsetjenesten.

Vi er ikke i mål.

Hvor er vi?
Basert på en uformell opptelling på Legeforeningens hjemmeside har leger i Troms per i dag verv som styremedlemmer i Overlegeforeningen, i Allmennlegeforeningen, i patologiforeninga, anestesiforeninga, barnelegeforeninga, allmennmedisinforeninga, immunologi/transfusjonsforeninga, farmakologiforeninga, biokjemiforeninga, genetikkforeninga, nukleærmedisinforeninga, rusforeninga, geriatriforeninga, kirurgiforeninga, nevrokirurgiforeninga, nyremedisinforeninga, øyelegeforeninga, onkologiforeninga, plastikkforeninga, psykiatriforeninga og thoraxkirurgiforeninga, samt diverse varamedlemmer de samme steder. Vi har medlemmer i mange av spesialitetskomiteene, samt i diverse råd og utvalg. Vi har leder av norsk Cardiologisk selskap (Terje Steigen) og leder av norsk ortopedisk forening (Karl-Ivar Lorentzen). Alt dette kommer i tillegg til våre tillitsvalgte i kommuner, i sykehus og på universitet. Dette har vi grunn til å være stolte av.

Nå er det imidlertid tid for valg i foreningen, og ny periode gjelder fra 1.9.17 – 1.9.19.

Det betyr at noen av dere må tre fram, og ta en for laget.

Engasjement gir innsikt og muligheter for påvirkning. Faglige og kollegiale nettverk dannes, og medisinen settes gjerne i en større sammenheng. Men slikt tar tid og fokus, medfører fravær fra arbeidsplassen og fører i perioder til at kolleger må ta et ekstra tak for han eller hun som er tillitsvalgt. Mer enn én arbeidsgiver og kollega har latt seg irritere. Forhåpentligvis tar man med seg noe av energien tilbake til eget arbeidssted, og bidrar til gode løsninger og godt fag- og arbeidsmiljø også der.

Jeg ser at motivasjonen for å gå inn i foreningsarbeidet kan variere. Håpet er imidlertid at engasjement og sterk rettferdighetssans er parret med ønsket om å stå på for fellesskapet for å utvikle bedre tjenester og hjelpe dem som av ulike grunner har behov for deg.

Slikt bygger tillit, og det man får igjen kan bli meget sterkt.

Hvem ønsker du skal forsvare deg og ditt fag hvis det blir nødvendig?

Oppfordringen er derved gitt; still opp som tillitsvalgte i alle 5 300 verv i Legeforeningen. Løft i alle fall frem og støtt dem som gjør det for dere.

For de gjør det ikke gratis.

God påske – og sett av fredag 9. juni!

Jo-Endre Midtbu
Leder