Post nemnd – hva så?

Tirsdag 28. mars var det medlemsmøte i Troms legeforening med mange fremmøtte.
IllustrasjonTegneHanne-650
Illustrasjon: Tegnehanne

Vi fikk høre president Marit Hermansen, Ofs leder Jon Helle og Legeforeningens sjefadvokat Frode Solberg reflektere "post rikslønnsnemnd", før det ble diskusjon med salen.

Presidenten fokuserte på hva dette egentlig har handlet om: Både streiken og avgjørelsen i Rikslønnsnemnda er del i en langvarig kamp for arbeidsvilkåra i sykehus. Hele foreningen har stått skulder ved skulder i denne tøffe konflikten, og hun pekte på betydningen av støtten fra både befolkningen og fagbevegelsen. I alle møter med myndigheter, politikere og sykehusledelser er beskjeden klar – vi må se en tydelig endring i den arbeidsgiverpolitikken som føres for at tilliten skal bygges opp igjen.

Frode Solberg ga deretter innblikk i juridiske sider ved Rikslønnsnemndas avgjørelse, og veien videre. Dagens arbeidstidsordninger i sykehus bygger på at Legeforeningen bruker den såkalte innstillingsretten til å fravike grensene i arbeidsmiljøloven. Akademikerne mener at arbeidstidsordninger ikke kan videreføres uten Legeforeningens samtykke. Det planlegges søksmål for å få avklart om Rikslønnsnemnda kan videreføre slike arbeidstidsordninger som Legeforeningen ikke aksepterer. Stevning kommer trolig rett etter påske. Solberg sa også at Legeforeningens kamp mot Spekter har samlet fagbevegelsen, og det har oppstått nye allianser. Mange ser nå verdien av å stå sammen mot arbeidsgiversidens styringsiver.

I pausen ble det kvalitetsmat med sosial smak fra jallamat.no som med glede anbefales videre.

Ofs leder konstaterte at utfallet av Rikslønnsnemnda ikke var helt uventet og at Legeforeningen er godt forberedt på fortsettelsen. Det handler om jus og politikk som angår oss alle, både i den nære hverdag og inn i fremtiden i sykehus. Streiken og kampen for kollektivt vern føyer seg inn i et større bilde med andre store saker nå: Hvordan skal spesialisthelsetjenesten organiseres og styres, og hvordan blir den fremtidige spesialistutdanningen som planlegges. I alle sakene er det viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå får nødvendig innflytelse og medvirkning for at resultatene skal bli best mulig. Arbeidsgiversiden i Norge kan ikke bli værende på kollisjonskurs med legene. De fire RHF-direktørene må ta ansvar for tillitskrisen og vise vilje til en mye mer konstruktiv tilnærming som må merkes gjennom hele lederlinjen og ned til den enkelte lege. Først da er det mulig å bygge tilliten opp igjen.

I den engasjerte debatten som fulgte, kom det mange innspill og spørsmål. En av de yngre legene ga blant annet uttrykk for bekymring overfor signaler som var sendt fra sykehusledelsen. Hun skulle i følge ledelsen være lett utbyttbar hvis hun ikke ville jobbe etter den planlagte nye turnusen, da det kontinuerlig sto en strøm av unge leger og banket på for å få jobb i UNN.

Vårt inntrykk var at ”Trio Dnlf” i møtet med medlemmene fikk fornyet energi til å fortsette kampen for et likeverdig partsforhold og trygge arbeidsforhold i sykehus. Det var tydelig at kampen mot en uklok arbeidsgiver forente både leger og legeledere i salen. Siste halvårs kamp mot Spekter har skapt en allianse i kollegiet som vi skal bygge videre på.

UNN og andre arbeidsgivere kan forvente en tydelig linje fra Legeforeningen i forhold til ryddighet ved utarbeiding av nye tjenesteplaner i fremtiden og ved brudd på vernebestemmelsene.

Vi gir oss aldri!

Bilde fra møte
Møtesalen med lyttende deltakere