Troms legeforening

Lokalforening

2017

Status localis FTV UNN

Det er ledig verv for YLF foretakstillitsvalgt på UNN HF. Fra nyttår står også Overlegeforeningens verv ledig. Kunne dette vært noe for deg?
17. oktober 2017
SNergaard600x564

Tiden er altså kommet for å få på plass nye foretakstillitsvalgte, FTV, på UNN HF. Elisabeth Olstad har vært YLF Foretakstillitsvalgt i 3 år. Ulla Dorte har sittet for Overlegeforeningen siden april 2013.

Det er på mange måter krevende å være FTV. Det har ikke vært mangel på utfordrende saker som Elisabeth og Ulla Dorte har måttet gå inn i de siste årene. Det kommer nok krevende tider også fremover, men vi kan ikke unnlate å ha tillitsvalgte på grunn av det!

Den norske modellen er under press og Spekter jobber for at arbeidsgiver skal få enda mer kontroll over din tid. I uke 45 faller dommen i arbeidsretten. Som FTV er det en viktig del av jobben å hjelpe til med arbeidstidsplanlegging og forsvarlige arbeidsplaner. Jobben er derfor viktigere enn noen gang.

Arbeidet som foretakstillitsvalgt er meningsfylt og lærerik. Det vil kunne gi verdifull personlig erfaring og kunnskaper som du vil kunne få bruk for i de fleste stillinger i helseforetaket. Legeforeningen tilbyr et omfattende opplæringsprogram, og du vil også inviteres på UNNs ledelseseminar og KVAM-seminarer. Du får et bredt og overordnet perspektiv på helsevesenet og din egen arbeidsplass spesielt. Du vil få tett kontakt med kolleger og ledere, og vil kunne påvirke forholdene på arbeidsplassen for både grupper og enkeltpersoner til det bedre. Du får erfaring med forhandlinger i stort og smått, og konflikthåndtering. Kanskje vil du både finne og utvikle nye sider av deg selv.

Legeforeningen dekker alle utgifter og sekreteriatet står til din disposisjon. Sykehuset gir deg frikjøp fra din ordinære stilling.

Er du interessert i å bidra? –Ta gjerne kontakt med Of FTV Ulla Dorte Mathisen.

Solveig Nergård
Styremedlem