Takk for meg!

Det nærmer seg jul og jeg ser fram til noen rolige dager med familie og venner.
1712_UllaDorte-700

Jeg vil fra 01.01.2018 gå tilbake i min kliniske stilling som overlege ved gastro/nyreavdelingen her på UNN. Det blir morsomt å igjen kunne konsentrere meg om faget mitt. Savnet av faget er den viktigste årsaken til at jeg velger å gå av som foretakstillitsvalgt. Vi er i starten av en ny valgperiode for legeforeningens tillitsvalgte som startet den 01.09.2017 og varer til og med den 31.08.2019. Jeg har vært med siden våren 2013 og har varslet at jeg trenger avløsning lenge. Jeg fortsatte i vervet utover valgperioden med et håp om at jeg kunne rekruttere en etterfølger i løpet av høsten. Det klarte jeg dessverre ikke.

Det er trist at det ikke står noen klar til å overta dette vervet. Det er en spennende jobb som gir oss muligheten til å påvirke. Påvirkningsmuligheten er kanskje mindre enn man skulle ønske, men den er der. Vi er som leger den viktigste premissleverandøren i sykehusene og nå står UNN altså uten FTV både for Overlegeforeningen og for Yngre Legers Forening fra nyttår.

Vi har mange legeledere på UNN og noen vil kanskje si at det er nok; at vi i fagforeningen skal konsentrere seg om lønn og arbeidsvilkår, mens det er lederne som skal styre sykehuset. Jeg mener at det ikke er nok med legeledere. Vi må som forening jobbe for fagligheten i alle beslutninger, for den er på vikende front. Toppledere ser ut til å være mer opptatt av budsjettbalanse enn pasientens beste. De snakker om kontinuerlig forbedring, men når budsjettet ikke er i balanse må vi omstille. Ofte er det vanskelig å se hvordan man skal omstille dersom ingen oppgaver skal overlates til andre eller fjernes. Jeg mener vi er overadministrert og underledet. Derfor er det viktig at vi deltar i debatten om prioriteringer i sykehusene også som arbeidstakere. Her skal Legeforeningen spille en viktig rolle. Samtidig har vi en vitkig rolle i tariffpolitiske saker, forhandlinger og oppfølging av enkeltmedlemmer som trenger bistand. Denne rollen krever i perioder mye av oss, men det gjør ekstra godt når vi lykkes.

Med ny spesialistutdannelse rett rundt hjørnet står vi overfor andre store utfordringer enn de økonomiske. De nye LIS 1 er allerede startet og når de er ferdig i kommunehelsetjenesten 01.03.2019, må sykehusene stå klar til å ta imot dem som LIS 2 og LIS 3. Den nye spesialistutdanningen krever tettere veiledning og oppfølging. Ikke noe nytt vil noen si, men det kommer endringer og det må tilrettelegges for at overlegegruppen har tid og mulighet til å påvirke driften av sykehusene i en retning som gjør det mulige å utdanne gode spesialister også her i nord. I den sammenheng er tillitsvalgtsarbeidet enda viktigere. Vi vet alle at det er fag på sykehuset vårt som sliter i motvind. Det er vanskelig å få gehør for problemene, og løsningene som ledelsen foreslår fungerer dårlig. Da er det viktig med mulighet for medvirkning og denne muligheten blir mindre uten aktive tillitsvalgte.

Det er mange ting å sette seg inn som ny tillitsvalgt, og Legeforeningens kursmodul for tillitsvalgte er et godt sted å starte. Man får støtte fra Legeforeningen sentralt og det er kunnskap å hente hos oss som har vært tillitsvalgte på foretaksnivå en stund.

Jeg ønsker derfor alle medlemmer i Troms et Godt Nytt År og håper det bringer ny giv og nye koster inn i tillitsvalgtsarbeidet for Legeforeningen på UNN.

Takk for meg!

Ulla Dorte Mathisen
Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø