Troms legeforening

Lokalforening

2018

Invitasjon til åpent møte med temaet: Blir det for mye medisin?

Hvorfor har vi geografiske variasjoner i helsetjenestene? Hvor mye av variasjonen skyldes overdiagnostikk og overbehandling? Hva skal til for å redusere uønsket variasjon?
20. desember 2018
Melkstillbilde-klokevalg-700

Tid: Tirsdag 8. januar 2019 kl 17:00-20:00
Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø, Fredrik Langes gate 2
Enkel servering
Arrangør: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i samarbeid med Den norske legeforening og Troms legeforening

Før debatten
Barthold Vonen og Eva Stensland fra SKDE:
Om helseatlasene og kvalitetsregistre.

Hege Ihle-Hansen:
Innlegg om "Gjør kloke valg" - Legeforeningens kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling.

Allmennlege og sykehuslege:
Perspektiver på uønsket variasjon, overdiagnostikk og overbehandling.

Brage Larsen Sollund og Elisabeth Sundkvist
Representant for pasienter/pårørende/distriktssjef for Kreftforeningen Nord-Norge og brukerrepresentant i Helse Nord.

Medisinstudenter
Medisinstudentene har engasjert seg i "Gjør kloke valg"-kampanjen og vil fortelle om hvordan de tenker å bidra.

Debatt.

Velkommen til en innholdsrik kveld med spennende innlegg. Kom og delta i debatten!

Gjør kloke valg logo