2018

21. desember 2018

Fastlegesituasjonen, LIS0 og UNN!

Dette har igjen vært et begivenhetsrikt år. Fastlegeordningen står på hodet, hundrevis (og økende antall) av nyutdannende cand.med. står i ventekø til LIS1, og deres sterke ønske om å komme inn i arbeidsmarkedet misbrukes, både i sykehus og kommuner. Nye UNN går videre uten FTV for hverken Ylf eller Of men det er håp, og nå er det jul. Igjen.
21. desember 2018

Kunstig intelligens, helseplattformen og legen

Wikipedia definerer kunstig intelligens som ”en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons.”
21. desember 2018

Sosial dumping av nyutdannede leger – hvilken plass bør LIS0 ha i sykehus og kommuner?

I overgangen fra trekningsbasert til søknadsbasert turnustjeneste i 2013, definerte man bort det tidligere problemet med ”turnuskø” uten å løse det grunnleggende problemet.
20. desember 2018

Praktisches Jahr - (u)praktisk venteår

Jeg studerte ved Georg-August Universität i Göttingen, Tyskland i årene 1971-76. Da ble studiet etterfulgt av en turnustid, hvilket medførte lønn.
20. desember 2018

Anita Schumacher på medlemsmøte i Troms legeforening

Tirsdag 27. november hadde vi gleden av å møte påtroppende adm dir Anita Schumacher til medlemsmøte i Troms legeforening.
20. desember 2018

Invitasjon til åpent møte med temaet: Blir det for mye medisin?

Hvorfor har vi geografiske variasjoner i helsetjenestene? Hvor mye av variasjonen skyldes overdiagnostikk og overbehandling? Hva skal til for å redusere uønsket variasjon?
31. oktober 2018

Arbeidsmedisiner! Hva kan vi gjøre for deg?

Hvor er pasienten din på jobb? Er RUH en popgruppe? Når skal avvik meldes?
30. oktober 2018

Skalpellen 3 – 2018: Anita Schumacher – LIS1 – Nytt UNN Narvik

Jeg hadde i slutten av september gleden av å delta på en konferanse om fremtidens helsetjeneste i Narvik.
30. oktober 2018

Digitalisering og medisinsk teknologi

Det har nylig vært arrangert helsepolitisk konferanse i Kristiansund, nordmørebyen ytterst ved havet.

Side 1 av 3