Troms legeforening

Lokalforening

2018

Fastlegesituasjonen, LIS0 og UNN!

21. desember 2018
Dette har igjen vært et begivenhetsrikt år. Fastlegeordningen står på hodet, hundrevis (og økende antall) av nyutdannende cand.med. står i ventekø til LIS1, og deres sterke ønske om å komme inn i arbeidsmarkedet misbrukes, både i sykehus og kommuner. Nye UNN går videre uten FTV for hverken Ylf eller Of men det er håp, og nå er det jul. Igjen.

Kunstig intelligens, helseplattformen og legen

21. desember 2018
Wikipedia definerer kunstig intelligens som ”en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons.”

Sosial dumping av nyutdannede leger – hvilken plass bør LIS0 ha i sykehus og kommuner?

21. desember 2018
I overgangen fra trekningsbasert til søknadsbasert turnustjeneste i 2013, definerte man bort det tidligere problemet med ”turnuskø” uten å løse det grunnleggende problemet.

Praktisches Jahr - (u)praktisk venteår

20. desember 2018
Jeg studerte ved Georg-August Universität i Göttingen, Tyskland i årene 1971-76. Da ble studiet etterfulgt av en turnustid, hvilket medførte lønn.

Anita Schumacher på medlemsmøte i Troms legeforening

20. desember 2018
Tirsdag 27. november hadde vi gleden av å møte påtroppende adm dir Anita Schumacher til medlemsmøte i Troms legeforening.

Invitasjon til åpent møte med temaet: Blir det for mye medisin?

20. desember 2018
Hvorfor har vi geografiske variasjoner i helsetjenestene? Hvor mye av variasjonen skyldes overdiagnostikk og overbehandling? Hva skal til for å redusere uønsket variasjon?

Arbeidsmedisiner! Hva kan vi gjøre for deg?

31. oktober 2018
Hvor er pasienten din på jobb? Er RUH en popgruppe? Når skal avvik meldes?

Skalpellen 3 – 2018: Anita Schumacher – LIS1 – Nytt UNN Narvik

30. oktober 2018
Jeg hadde i slutten av september gleden av å delta på en konferanse om fremtidens helsetjeneste i Narvik.

Digitalisering og medisinsk teknologi

30. oktober 2018
Det har nylig vært arrangert helsepolitisk konferanse i Kristiansund, nordmørebyen ytterst ved havet.

Side 1 av 3