Troms legeforening

Lokalforening

2018

Narvik 24.-25. september 2018: Den gode lokale helsetjenesten i 2035

Helse Nord, UNN og Narvik Kommune inviterer til helsefaglig og helsepolitisk konferanse om fremtidens lokale helsetjeneste. Narvik er stedet å være disse dagene!
3. juli 2018
Progr_konferanse_Narvik_800

Det bygges et nytt UNN Narvik med oppstart i 2019, og nytt kommunalt helsehus er planlagt vegg i vegg. Med fokus på samhandling, teknologi og pasientflyt vil vi utfordre og se på mulighetene.  

Debatter Konferansen legges opp til å være aktiv og inkluderende, med kreativ samsnakk regelmessig under konferansen. Det blir gode debatter både mandag og tirsdag med gjester fra Helsekomiteen, forelesere og andre. 

Det er søkt om tellende kurstimer for sykepleiere og leger.

Meld deg på elektronisk på:  response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/helsekonferansen2018narvik

Se "vedlegg" for intvitasjon til konferansen.