Troms legeforening

Lokalforening

2018

Turnustjenesten - LIS1 - hvor står vi?

Våren 2018 ble det som tidligere år utlyst ca 450 (456) LiS1-stillinger. Til disse stillingene var det 1278 søkere.
29. oktober 2018
LouiseCarlsen2016-700

36% av den totale søkermassen ble ansatt i en LiS1-stilling. Av denne søkermassen hadde 30% utdannet seg i Norge, av disse ble 62% ansatt i en LiS1-stilling. Sannsynligheten for å bli ansatt i en LiS1-stilling etter endt studium var altså 62% hvis du har studert i Norge. For de 895 utenlandsstudentene, var sannsynligheten kun 30% (1). Fra 1.3.19 vil dem som er uten LIS1, knapt kunne jobbe med noe i Norge, ja da evt bortsett fra Kry og dr Dropin.

Det har vært en jevn økning i søkermassen med norske studenter utdannet utenfor Norge fra ny turnusordning startet i 2013, andelen av studenter utdannet i Norge har derimot vært stabil. Antall studenter med utdannelse fra Norge tilsatt i LiS1-stilling har sunket jevnt fra 2013 (18% lavere i 2018 enn i 2013).

Hvorfor er dette aktuelt nå?
Flaskehalsen for å starte spesialisering blir stadig trangere. Dersom antallet turnusplasser ikke økes vil nærmere 2000 nyutdannede leger stå utenfor arbeidslivet allerede i 2025 (2). Flaskehullet inn i LiS1 har vært trangt lenge, men fra 1.3.19 kan det fort bli dramatiske tilstander. Den totale søkermassen våren 2019 vil bli all-time-high når samtlige nyutdannede leger må gjennomføre LiS1 for å starte i spesialisering. Husk at kommuner og sykehus stiller som krav for ansettelse, at man følger et utdanningsløp.

Kampen om LiS1-stillingene blir altså stadig tøffere, noe vi i Troms legeforeningen har problematisert lenge. Det blir vanskelig for alle, og kanskje umulig for noen (3). Med en så voldsom diskrepans mellom antall søkere og muligheten for å få jobb, stiller dette ytterst store krav til søkerprosessene ved sykehusene. Våre tillitsvalgte oppmuntres til å gå tungt inn i dette, og sikre at man så langt som mulig vurderer samlet kompetanse, og ikke lar seg henlede til nepotisme, som dessverre er så utbredt ved legeansettelser. Men er det mulig å skille hundrevis av søkere fra hverandre? De fleste helseforetak ansetter i dag helst nyutdannede leger som har arbeidet som medisinstudent med lisens, gjerne skal man ikke bare ha jobbet sommeren før 6.året men også regelmessig gjennom 6.året. Publikasjoner i anerkjente tidsskrifter øker muligheten for turnus betraktelig. Aller helst bør du kunne vise til engasjement utenfor studiet også Leder av klatregrupppa? Tillitsvalgt? Engasjert i humanitært arbeid? Å fullføre på normert tid er en selvfølge for å ikke stille bakerst i køen. Du har barn, sa du? For ikke å snakke om de helt usaklige kriteriene som hvor du kommer fra, om du kjenner noen, om du er mann eller kvinne etc.

Alle disse «kravene» er en stor uting. Det blir et LiS1-ideal om supermennesket som jeg tror mange av dere er enig med meg i, at unge medisinerstudenter ikke har godt av. Et sterkt ønske om av og til å helbrede, noen ganger lindre men alltid trøste iblandet en genuin interesse for både fag og folk, kombinert med gode karakterer og stor arbeidskapasitet, er ikke lenger tilstrekkelig til å starte den lange ferden mot å forhåpentligvis en dag bli en habil lege. Troms legeforening har tidligere foreslått at søknadsprosessene må være helt transparente via elektronisk løsning, og helt blottet for studieland, navn eller kjønn. De som scorer høyest ut fra gitte og opplyste parametre, siles så via intervju og referanser. Dette MÅ til skal dette være en holdbar ansettelsesstrategi for fremtiden!

Men så til det store antall søkere: Er det for mange som studerer medisin og som ønsker seg hit til Norge, eller er det for få LiS1-stillinger? Det vi vet er at vi har stort behov for fremtidige spesialister i sykehus og allmennpraksis. Bare i allmennpraksis ber man om flere hundre nye stillinger de neste åra. I 2025 - om 6 år - har vi 2500 unge, ferdigutdannede leger - men ingen jobb til dem. Noe må gjøres NÅ! 200 nye LIS-stillinger fra våren 2019 og fremover, vil ifølge Legeforeningens beregninger løse problemet, men da må det handles NÅ!

Bli med på oppropet: 200 FLERE LIS1 - NÅ!

Louise Hetty Einarson

(1) Østraat, Haga, Helsedirektoratet, Leger i spesialisering del 1, (LiS 1) Statusrapport søknadsrunden våren 2018
(2) Mjåset. Flere LIS1-stillnger
(3) LIS1-stilling: Vanskelig for alle. Umulig for enkelte?