Årets Tromsdoktor: Marit Dahl Solbu!

Seksjonsoverlege på nyremedisinsk seksjon i UNN Tromsø, Marit Dahl Solbu, ble kåret til Årets Tromsdoktor 2019 på Troms legeforening sitt årsmøte 14. juni.
Tromsdoctor_2019_MaritDahlSolbu-600
Marit Dahl Solbu ble kåret til Årets Tromsdoktor 2019

Seksjonsoverlege på nyremedisinsk seksjon i UNN Tromsø, Marit Dahl Solbu, ble kåret til Årets Tromsdoktor 2019 på Troms legeforening sitt årsmøte 14. juni.  Som leder er hun ryddig og rettferdig, og hun stiller krav til sine medarbeidere. Hun har stor omsorg for sin pasientgruppe og sine pasienter. Solbu er kjent for ryddige og konkrete epikriser, med klar beskjed til fastlegen om hva som er gjort/endret, og hvem som tar ansvar for den videre oppfølgingen. Hun er spesielt opptatt av dialogen mellom fastlege og sykehus, for å hindre dobbeltarbeid og uklare beskjeder. 

Hun er et eksempel til etterfølgelse både som leder og overlege. 

Hun har medisinsk doktorgrad, er amanuensis på Universitetet i Tromsø og hun leder norsk nyremedisinsk forening. For tiden er hun aktuell med den såkalte IDA-studien, for bedre oppfølging av pasienter med høyt blodtrykk. 

Prisen var et bilde av fotograf og fastlege Clas H. Kristensen fra serien "In cod we trust."

Troms legeforening gratulerer!