2019

20. desember 2019

Leder 4 - 2019

19. desember 2019

Samling om Fastlegedagen

Fastlegeordningen er en av de viktigste bærebjelkene i velferdsstaten Norge. Derfor markerte Legeforeningen Fastlegedagen onsdag 5. desember.
19. desember 2019

Praksis meets virkelighet

Kontoret er stort og romslig, jeg plasserer stolene omtrent slik vi har lært i profkom, forestiller meg at jeg har pasient på kontoret ombestemmer meg og setter stolene tilbake slik de stod.
19. desember 2019

Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i UNN-området

Det såkalte Kliniske samarbeidsutvalg mellom UNN og kommunene har siste året arbeidet med nye rutiner for samarbeid og samhandling.
18. desember 2019

Støttekollegaordningen - når du trenger en klok kollega

Støttekollegaordningen organiseres via Legeforeningen i alle landets fylker og en del av Legeforeningens landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbud.
18. desember 2019

Rasjonering av legemidler i Norge i 2020?

Legemiddelmangelen i Norge har økt betydelig de siste årene. For mange år tilbake husker jeg at det var snakk om antibiotikamangel på sykehuset.
17. desember 2019

Følger av dårlig diabeteskontroll: «If you’re not on top of it, it will get on top of you very quickly!”

600 år før Kristus var det i India en medisinsk kyndig mann (vil ikke bruke tittelen «lege» da det er en beskyttet tittel) som beskrev diabetes temmelig presist.
17. desember 2019

Tromsøaksjonen 8.-11. november 2019

Medisinstudentenes Humanitæraksjon – MedHum, tok innsamlingen til nye høyder da vi arrangerte Tromsøaksjonen i november.
02. desember 2019

Medlemsmøte torsdag 19. desember om legemiddelmangelen

Steinar Madsen: Hva er problemet og hvordan kan det løses?

Side 1 av 3