Invitasjon til kurs:"Fra kunnskapsløs til skarp på to dager!"

Troms legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i helsejuss med Cato Innerdal!
Eidsvoll_1000

Kurset er tellende 17 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin, og er også godkjent som 17 timer valgfritt kurs til alle spesialiteter (som tar spesialistutdanning etter "gammel" ordning.) 
Formålet med kurset er å gi legene kunnskap om klagesaker og håndteringen av disse, samt relevant helsejuss for primærhelsetjenesten (journalføring, taushets- og opplysningsplikt, tvungen helsehjelp, samtykkevurderinger, juss rundt vanedannende medisiner, pasientrettigheter, fastlegenes plikter). Målet er å bedre jobbhverdagen og håndtere juridiske tema som før eller siden dukker opp for leger i primærhelsetjenesten.
Foredragsholder er kommuneoverlege i Molde og seniorrådgiver i Hdir, Cato Innerdal. Han har tidligere jobbet 6 år som ass fylkeslege og konst. fylkeslege i Møre og Romsdal. Han har også jobbet som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Mange kjenner hans spisse penn fra Allmennlegeinitiativet på Facebook. For tiden abonnerer 520 allmennleger på hans ukentlige «Nyhetsbrev for fastlegene i Molde kommune,» og mange husker sikkert «Julekalenderen for spesielt interesserte» i 2018.

Programmet finner du i vedlegg nedenfor. 

Kursdeltagerne oppmuntres til å ta med erfaringer fra egen praksis.
Det legges opp til gode diskusjoner med salen gjennom hele kurset!

Praktisk
Kursavgift etter foreningens satser inkl 2 dagpakker kr 4 660,- Ved avmelding etter 15. oktober refunderes ikke kursavgift. 
Trenger du overnatting har vi reservert rom på Scandic Ishavshotel, avtalt pris er kr 1150,- per døgn. 
Starttidpunkt: 15.11.19 kl 08:30.
Sluttidspunkt: 16.11.19 kl 15:30.
Påmeldingsfrist: 01.11.2019.
De som reiser langveis fra rekker fly ned til Oslo lørdag ettermiddag.
Kontaktperson: Lena Stemland: 906 52 544, lena.stemland@gmail.com Vi lager noe sosialt fredag kveld for dem som ønsker det!

Påmelding til kurset på deltaker.no

Velkommen til Tromsø på knallkurs 15. - 16. november 2019!

Vennlig hilsen Troms legeforening