Medlemsmøte torsdag 19. desember om legemiddelmangelen

Steinar Madsen: Hva er problemet og hvordan kan det løses?
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Statens legemiddelverk
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Statens legemiddelverk

Tid: Torsdag 19. desember 2019 kl 18:30
Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø, Fredrik Langes gate 2
Servering: Gløgg, kaker/konfekt

Tema er legemiddelmangelen i Norge, og vi har invitert medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket (SLV) Steinar Madsen til Tromsø – og han svarte sporenstreks ja!

Et googelsøk på «legemiddelmangel 2019» gir 34 600 linker. Legemiddelmangel er et økende problem, til bekymring for både pasient og forskriver. Mange leger må daglig håndtere utfordringer knyttet til legemiddelmangelen, og løsningene kan være kompliserte og tidkrevende.

I juni slapp Helsedirektoratet en rapport som foreslår 29 tiltak og Helse- og omsorgsdepartementet foreslår som følge av dette endringer i legemiddelloven, apotekloven, grossistforskriften og apotekforskriften for å styrke helseberedskapen på legemiddelområdet. Dette er nå ute på høring og Dnlf skal avgi sitt høringssvar innen 2.1.2020.

Interesserte kan finne bakgrunnsdokumentere her:
Brev fra LF: Legemiddelmangel høringsbrev fra Legeforeningen.pdf
Brev fra HOD: Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen og forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven-1552001.pdf:
Notat fra HOD: Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven-1550200.pdf

Visste du f.eks at noe av problemet er gunstige importordninger med gode rabatter på medisiner til Norge, slik at apotekjedene i dag kjøper inn store kvanta med medisiner med norsk forpakning, som de så selger videre med god avanse til utlandet, med det resultat at norske lagre blir tomme? Noe som igjen medfører at de underpriser produsenten mot tredjepart, så medisinprodusentene i neste omgang legger begrensninger på eksporten til Norge? Og er tiden inne for at vi som forskrivere skal få muligheten til å sjekke varebeholdningen i lokale apotek direkte? Kan SLV eller Felleskatalogen hjelpe oss med direkteoppslag av alternativer ved lokal mangel?

Steinar Madsen har svar på dette – og mye mer! Vi håper på debatt!
Vi får også tid til litt orientering fra tillitsvalgte i de ulike sektorene, så møt opp! Førjulsarrangementet er åpent for alle leger samt 6. årsstudentene ved UiT.

Velkommen!

Troms legeforening