Nmf Tromsø på TVK3

Hvert år når det har blitt valgt nytt styre så er det lokal opplæring i de nye styrevervene av avtroppende styre.

I tillegg er det en helg med vervsopplæring nasjonalt i oktober (TVK3) hvor alle lokallagene under Nmf møtes; Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og utland. Det er vervspesifikk opplæring slik at studentene får møtt andre i samme verv på tvers av de fem lokallagene – og sammen danner man en komité som jobber for saker relaterte til sitt verv. I tillegg har Nmf valgmøte søndagen hvor nasjonalt styre for neste år velges, samt arbeidsprogram. På dette arrangementet har man mulighet til å bygge nettverk, diskutere engasjerende saker og lære mye nytt, og har blitt satt veldig pris på av de som har fått muligheten til å reise. I år har det vært en veldig variert delegasjon fra Tromsø og jeg har intervjuet noen av våre medlemmer som har deltatt på TVK3. 1) Hvem er du og hvorfor dro du på TVK3? 2) Hva var mest motiverende for deg med TVK3? 3) Hva blir du å ta med deg fra TVK3 og hva skal du bruke det til?


Erlend Sæther
Erlend Sæther

Erlend Sæther
Jeg heter Erlend, kommer fra Sørum i Akershus, går andre året medisin (MK-18) og er delegat. Jeg dro på TVK3 for å primært stemme over det nye nasjonale styret av Nmf, samt arbeidsprogram. I tillegg var det å lære mer om Nmf, møte andre lokallag og få større innsikt i komiteene inspirasjon for at jeg ville dra. På TVK3 fikk jeg gjort det jeg kom dit for å gjøre, og vel så det.

Det som var mest motiverende for meg på TVK3 var å se hvor stort engasjement det er i Nmf, lære om Nmf sin politikk og få presentert den viktige jobben prosjekta til Nmf gjør! MedHum sitt prosjekt i Malawi om seksuell og reproduktiv helse motiverte meg virkelig til å jobbe på for at de skal kunne nå måla sine. Det var inspirerende å høre om NorPal-Sawa, og se hvordan medisinstudenter i Norge og Palestina kan jobbe sammen og lære, på tvers av språklige og kulturelle grenser. Til slutt vil jeg si at ForBedring hadde en god presentasjon, og fikk oppmerksomhet rundt særdeles viktige saker som kampen mot antibiotikaresistens og målretta forbedringsarbeid.

Det jeg kommer til å ta med tilbake til Tromsø er større kunnskap om alle sidene ved Nmf, og et ønske om å bidra til foreninga skal bli enda bedre! Mer spesifikt kommer jeg til å kunne fortelle folk om alle mulighetene som finnes i Nmf, som å kunne reise til Palestina og lære av palestinske medisinstudenter og alle utvekslingsavtalene Nmf har. Jeg kommer også til å ta med meg et større engasjement for å utforme politikk til Nmf sitt landsmøte neste år. TVK3 var artig, og jeg kommer til å ta med meg mye videre derfra i jobben min videre som delegat, og som medisinstudent.

Maren Hanssen
Maren Hanssen
Maren Hanssen
Jeg heter Maren, kommer fra Bodø, og er arbeidslivsansvarlig i Nmf Tromsø for andre året på rad. Jeg går tredje året på medisinstudiet, og som "voksen student" som har gjort mye før har jeg ikke lenger støtte fra lånekassen og må jobbe ved siden av studiet. Det har gjort at jeg har blitt ganske godt kjent med helsevesenet som student (som blir behandlet som ufaglært arbeidskraft), noe som har ført til at jeg vil lære mer om hvilke rettigheter vi har som studenter, og jobbe for å bedre dem! Men noe som er enda viktigere og som det jobbes mye med er LIS-1 problematikken; for hva er vitsen med å slite seg gjennom et langt og tungt studie hvis det ikke finnes jobber til oss når vi er ferdige? Vervet i arbeidslivskomiteen omfatter mye og det er mye å sette seg inn i. Derfor valgte jeg å stille til vervet for andre gang, fordi jeg tror jeg vil få gjort mer nå som jeg har fått bedre forståelse for det. På tvk3 i år ble jeg nestleder innad i komiteen, noe som gir meg mulighet til å få enda bedre innsyn i arbeidet vi gjør.

Det er mye som er motiverende med å delta på tvk3, så det er vanskelig å plukke ut én spesifikk ting... Det er spennende å møte de andre medlemmene i komiteen. Det føles også veldig trygt å ha så entusiastiske og hyggelige mennesker på laget sitt, og jeg gleder meg enormt til å jobbe sammen med dem i år! Det er også bra at alle de forskjellige komiteene har opplæring på samme sted, og at vi har felles aktiviteter, så vi blir kjent med studenter fra andre studiesteder og får bedre innsyn i hva de andre komiteene driver med.

På tvk3 er det mye faktisk undervisning for arbeidslivsansvarlige, det er en god del politikk og praktiske ting å sette seg inn i. Jeg har heldigvis lært mye av det fra i fjor, men må nok lese over noe av det igjen. Jeg skal også begynne å se på hva vi skal gjøre lokalt her i Tromsø; vi håper å få til kurs/møter både for studenter som får sin midlertidige lisens i vår, og for 6. års studentene for å forberede dem på søknadsprosessen til LIS-1. Jeg skal også prøve å promotere oss i arbeidsliv litt mer, for å la medlemmene våre vite at de kan kontakte oss når som helst med alle mulige spørsmål om arbeidsliv. Kanskje de er usikre på hva de kan kreve i lønn, hvilke arbeidsoppgaver de kan utføre, eller kanskje de har kollegaer som oppfører seg upassende, eller har en arbeidsgiver som er vanskelig å forholde seg til. Vi kan kontaktes når som helst på epost, og prøver så godt vi kan å svare!

Camilla Langholm
Camilla Langholm
Camilla Langholm
Camilla Langholm, 19 år, MK-19. Kommer fra Oslo og er nestleder i Nmf Tromsø. Jeg ønsket å lære om egenskaper for hva som vil være en god leder, Nmfs grunnprinsipper angående økonomi, førstehjelp i psykisk helse.

Jeg er helt ny i Nmf og i medisinstudiet for den saks skyld. Derfor var det veldig motiverende å så se mange engasjerte studenter som hadde fått til så mye. Det ser jeg på som betydningsfullt for min egen personlige motivasjon og utvikling.

Etter TVK3 har jeg lyst til å se på det sosiale aspektet til Nmf Tromsø. Å ha medarbeidersamtaler eller samlende aktiviteter kan gjøre at vi blir mer effektive og samkjørte som gruppe. Når det gjelder det faglige aspektet har jeg fått mer motivasjon for å fremme det vi lærte om politiske saker, eksempelvis LIS-1-situasjonen og Grimstad-utvalgets rapport. Men kanskje først og fremst å gjøre Nmf mer synlig for medlemmer og studenter.

Bendicte Opshaug
 Benedicte Opshaug
Benedicte Opshaug
Navn: Benedicte Christine Opshaug. Studieår: 4. klasse. Verv: Nasjonal styrerepresentant for 2020. Jeg har vært engasjert i Nmf siden jeg startet på studiet i 2016 og dette var da altså min fjerde TVK3. Fra tidligere har jeg vært engasjert i utvekslingskomiteen og global helserelaterte temaer. Siden jeg skal tre inn i vervet som representant for Tromsø i nasjonalt styre, så ønsker jeg å lære mer om fagforeningsdelen av Nmf. Derfor deltok jeg på opplæringsdelen til arbeidslivskomiteen. I tillegg deltok jeg på en sesjon om psykologisk førstehjelp. I år var vi heldig med at vi fikk besøk fra LNU som hold foredrag om bærekraftig engasjement.

Det store engasjementet til hele foreningen samles på TVK3. Du møter utrolig mange engasjerte mennesker som gjør at du blir selv mer motivert. Det er gøy å se det brennende engasjementet tillitsvalgte i Nmf har, som blir ekstra tydelig når vi samles.

I tillegg til motivasjon har jeg tatt med meg mye kunnskap om hvordan arbeidslivskomiteen og legeforeningen jobber. Deriblant hvordan lønnsforhandlinger foregår. I tillegg har jeg lært masse om hvordan man kan jobbe som medisinstudent med lisens. Dette ser jeg på som viktig kunnskap for det kommende året som nasjonalt styrerepresentant. Fra foredraget med LNU har jeg lært mye om hvordan jeg skal ta vare på meg selv mens jeg sjonglerer livet som medisinstudent med nasjonalt verv, deltidsjobb og privatliv. I tillegg har jeg lært om modell for psykologisk førstehjelp som er en viktig ressurs for meg. Både som tillitsvalg, venn, kollega, medstudent og framtidig lege.

Mia Emilie Andresen Reinen
Mia Emilie Andresen Reinen
Mia Emilie Andresen Reinen
Mia Emilie Andresen Reinen. Leder for MedHum Tromsø. Går andre året på medisinstudiet. Jeg kom til Tvk3 i hovedsak for å presentere MedHum -prosjektet (sammen med økonomiansvarlig i sentralstyret til MedHum) for deltakerne.

Det var utrolig spennende å være med på både kurs og sosialt opplegg sammen med så mange engasjerte studenter! Etter det jeg har hørt denne helga har jeg stor tro på at Nmf (og de forskjellige prosjektene) kan få utrettet masse i det kommende året!

Fra Tvk3 vil jeg ta med meg nyttig lærdom som taktikker for å drive et prosjekt og for å engasjere folk, stressmestring og sterk motivasjon!

Hanna Elise Ellingsen
Hanna Elise Ellingsen

Hanna Elise Ellingsen

Jeg heter Hanna Elise Ellingsen og er medisinstudent på 4.året ved universitetet i Tromsø. Jeg har vært engasjert i ForBedring Tromsø siden jeg gikk førsteåret høsten 2016 og sitter i dag som leder. ForBedring er et prosjekt under Norsk medisinstudentforening som jobber med å øke kunnskap om og interesse for smittevern, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid blandt medisinstudenter gjennom kurs, foredrag og informasjonskampanjer på sosiale medier. Vi jobber også for at det skal gis bedre og mer undervisning om disse temaene i løpet av studiet gjennom påvirkning av både universitetet og UNN. Jeg fikk muligheten til å delta på TVK3 som representant fra Forbedring.

Det mest motiverende med Tvk3 for meg er det at vi får en unik mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskap mellom forskjellige verv i hele foreningen. Det er også utrolig spennende og givende å høre hvilke tema som interesserer andre andre studenter i foreningen. Som leder av et prosjekt som per i dag kun eksisterer i Tromsø er også tanken på å kunne påvirke og engasjere tillitsvalgte medisinstudenter fra andre byer til å se viktigheten av pasientsikkerhet, smittevern og forbedringsarbeid. Det jeg sitter igjen med etter Tvk3 er engasjement og pågangsmot. Jeg fikk blant annet høre hva arrangementsansvarlige fra lokallagene i de andre byene jobber med for tiden, og ønsker å undersøke mulighetene til å få til et samarbeid der en student fra ForBedring kan besøke en annen studieby for å engasjere studenter der til å starte opp ForBedring. Jeg fikk i løpet av Tvk3 også muligheten til å være med på en workshop om activity management og strategic planning som blant annet gav oss opplæring i hvordan en gruppe felles kan komme frem til mål og hvordan man kan jobbe for å oppnå dem. Dette er noe som er veldig sentralt for oss som prosjekt og som jeg vil ta med meg videre i arbeidet vårt. Alt i alt var den en veldig givende helg både faglig og sosialt, og jeg gleder meg til å jobbe videre med ForBedring og Nmf!

Laila Gamst
Leder MnfTromsø