Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i UNN-området

Det såkalte Kliniske samarbeidsutvalg mellom UNN og kommunene har siste året arbeidet med nye rutiner for samarbeid og samhandling.
Dronebilde UNN sykehuset

Rutinene dreier seg om krav til henvisning, innhold i epikrise, oppfølging etter sykehusopphold, resepter og medisinliste, sykemelding, samarbeid ved kompliserte sammensatte lidelser, rådgivning/tilgjengelighet på tlf osv.

For få dager siden forelå det ferdige dokumentet, og det er oppmuntret til at dette gjøres kjent.

De nye rutinene finner du i vedlegget nederst på siden.

Vårt råd er at hver og en av oss bruker 3 minutter til å lese gjennom dokumentet, og at man så bruker 5 minutter på å tenke gjennom hva hver enkelte av oss kan gjøre i sin praksis eller avdeling, for å bedre samhandlingen og samarbeid.

Legekontorenes sekretærer bør også gjennomgå denne og evt justere rutiner; det samme gjelder sekretærer på poliklinikk og avdelinger.