Samling om Fastlegedagen

Fastlegeordningen er en av de viktigste bærebjelkene i velferdsstaten Norge. Derfor markerte Legeforeningen Fastlegedagen onsdag 5. desember.
Fotomontasje med mange fastleger på

Fastlegene sørger for at alle har et stabilt og trygt sted å gå, uavhengig av hva slags helseplager du har, om du er ung eller gammel, fattig eller rik.
Alle trenger fastlegen!

Se plakaten med fastlegene på over.