Gratis regnskapskurs i drift av egen legepraksis

Troms legeforening har vært så heldig å få daglig leder i Legeregnskap, Helge Strømskag, til byen for et gratis «kort-kurs» for næringsdrivende leger.

Tid: 26. januar 2023 kl 16:30
Sted: Scandic Ishavshotell, Panoramasalen

Foreleser er Helge Strømskag, gründer av Legeregnskap, som nå er blitt en del av Azets.

Helge har forelest for leger om smart praksisdrift siden begynnelsen av 1990-tallet og holder årlig 30-50 kurs i forskjellige fora, herunder for Legeforeningen. Han holdt sist et kurs om praksisdrift her i Tromsø i 2016 – og nå får du muligheten for en gratis oppfriskning.

Møter er åpent for alle leger, men passer best for leger som er i privat drift enten som fastleger eller avtalespesialister, eller leger som planlegger seg ut i det private. Derfor er også turnuslegene invitert!

Vi serverer pizza og brus!

Påmelding til troms.legeforening@gmail.com innen 22.1.2023 for å ha et mat-estimat osv.

Tema og tidsplan:

  • Kl 16.30 – 17.15 Skatt, nytt og aktuelt i forbindelse med statsbudsjettet
  • Kl 17.15 – 18.00 Avbruddsytelser, sykepenger, oversikt over pensjon og sparing
  • Kl 18.00 – 18.45 Etablering av praksis, internavtale, legen som arbeidsgiver
  • Kl 18.45 – 19.00 Spørsmål og kommentarer

Velkommen til noen nyttige timer som kan gi gode resultater.

Hilsen Troms legeforening