2022

23. desember 2022

Leder om sykehusstruktur i Nord-Norge

Det er mørke skygger i horisonten for sykehusstrukturen i Nord-Norge.
22. desember 2022

30 nye medisinstudentplasser på UiT

Regjeringen har et ønske om å styrke medisinutdanningen ved UiT, og bevilger derfor 100 millioner kroner til UiT for å opprette 30 nye studieplasser.
22. desember 2022

Gratis regnskapskurs i drift av egen legepraksis

Troms legeforening har vært så heldig å få daglig leder i Legeregnskap, Helge Strømskag, til byen for et gratis «kort-kurs» for næringsdrivende leger.
22. desember 2022

Likeverdige helsetjenester - også i dårlige tider

Administrerende direktør ved UNN HF, Anita Schumacher, har varslet at det vil komme strukturelle endringer i helsetjenestetilbudet til befolkningen i opptaksområde for UNN HF som følge av det store økonomiske underskuddet UNN har pådratt seg.
21. desember 2022

Invitasjon til kurs i kognitiv terapi for allmennleger 3. og 4. mars

Troms legeforening inviterer til 15 timers kurs tellende emnekurs i kognitiv terapi med professor i medisin, gastromedisiner og psykiater Ingvard Wilhelmsen.
21. desember 2022

Hvor skal byens nye legevakt ligge?

Byens politikere bestemte 14. desember at Tromsø skal få ny legevakt. Neste steg blir avgjørelsen om hvor legevakta i Tromsø skal plasseres.
29. september 2022

Tromsømodellen: Flere fastleger i arbeid!

Troms legeforening har i rundt 10 år hatt økende fokus på den diskrepansen som har fått utvikle seg mellom fastlegenes oppgaver og de tildelte ressurser.
17. april 2022

Leder 1-2022. God påske!

Åsgård sykehus lenge leve! Breivika sykehjem.
17. april 2022

Medlemsmøte AF – Fastlegeordningen MÅ reddes!

Troms legeforening inviterte 4. april AFs medlemmer i Troms til medlemsmøte. Temaet var arbeidet med å redde fastlegeordningen.

Side 1 av 2