Dødelige bakterier, tapte kurer

Pågående antibiotikakrise fordi farmasøytiske firmaer går konkurs…

I en tid der bakterier blir mer og mer resistente mot vanlige antibiotika, taper mange firmaer som utvikler nye antibiotika penger og går konkurs før de får godkjent de antibiotika som skal til for å behandle dødelige multiresistente bakterier.

Nye antibiotikafirmaer som Arcaogen og Aradigm har begge gått konkurs i 2019. og mens etablerte farmasøytiske firmaer som Novartis og Allergan har forlatt forskningsområdet styrer de siste Amerikanske antibiotikafirmaer mot konkurs. En av de siste store utviklere av antibiotika, Melinta Therapeutics, har 2019 advart kreditorene at de snart er insolvente og 2. jan 2020 leverte de inn sin «Petition to File For Bankruptcy».

Eksperter angir de mørke finansielle utsikter for de resterende firmaer som jobber med å utvikle antibiotika er grunnen til at investorene skygger banen. Dermed strupes utviklingen av nye livreddende antibiotika i en tid av desperat behov.

«Dette er en krise som skulle alarmere alle.» sier Dr. Helen Boucher, infeksjonsmedisiner ved Tufts Medical Center og et medlem av «Presidential Advisory Council on Combating Antibiotic-Resistant Bacteria». Problemstillingen er enkel: Firmaene som bruker milliarder kroner for å utvikle antibiotika får ikke tilstrekkelig inntjening på omsetningen. De fleste antibiotika forskrives bare i korte kurer, mens medikamenter for kroniske sykdommer som revmatisme og diabetes gir god inntjening. (For å sitere en venn som var direktør i et Dansk farmasøytisk firma: «Diabetes -what a wonderfull disease!»). En annen side er at sykehus og myndigheter er uvillige til å betale høye priser for nyutviklete medikamenter. I Norge har de tatt det til et nytt nivå ved å overføre bestemmelsen fra Statens Legemiddelverk (SLV) til «Beslutningsforum» bestående av Helseforetakene. Satt på spissen må disse velge mellom et dyrt men livsnødvendig medikament eller f eks å lønne 5 kreftsykepleiere. Det er mao bukken som passer havresekken.

Utfordringene utviklere av antibiotika står overfor kommer i en tid der eldre antibiotika blir ineffektive grunnet resistensutvikling grunnet bruk (og overforbruk). Infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier dreper årlig 35.000 pasienter ifølge en rapport fra Centers for Disease Control and Prevention fra desember 2019. Uten nye terapier anslår FN at årlige dødstall globalt vil øke til 10 millioner i 2050.

De nyere antibiotika har vist seg effektive mot antrax, pneumoni, E coli og hudinfeksjoner med multiresistente bakterier.

Et eksempel er bioteknologifirmaet Achaogen som brukte 15 år og 1 milliarder dollar for å oppnå godkjenning av Zemdri, et medikament for vanskelig behandlebare urinveisinfeksjoner. I Juli 2019 ble Zemdri registrert som essensiell ny medisin av WHO.

På det tidspunkt var det imidlertid ingen igjen i Archaogen som kunne feire! Våren 2019, med en aksjekurs nær null og uten økonomisk evne til å betale de 100 millioner av dollar nødvendig for å markedsføre medikamentet samt utføre avsluttende kliniske tester, måtte firmaet selge ut laboratorieutstyr og si opp sine siste forskere. I april 2019 erklærte firmaet seg konkurs.

Helseeksperter oppfordrer myndighetene til å involvere seg, enten ved støtte til lagring av antibiotika effektive mot resistente bakterier eller finansielle insentiver for oppstart utvikling nye antibiotika for å lokke investorer tilbake til markedet.

Industrien står også overfor en annen utfordring: Etter å ha blitt advart mot ukritisk bruk av antibiotika ungår mange leger å forskrive de nyeste antibiotika, hvilket reduserer firmaenes muligheter til å få igjen for sine investeringer. I tillegg forsøker sykehusene å spare penger ved å bruke billigere generika selv om et nyere medikament er overlegent.

«Du vil aldri si til en kreftpasient: «Skal vi ikke bruke en 50-talls medisin først og om den virker kan skifte over til en fra 90 tallet. Det er dette vi gjør med antibiotika.»», sier Kevin Outterson, direktør i CARB-X, en organisasjon som gir støtte til utvikling av nye antibiotika. Mange av de nye antibiotika er ikke billige, i det minste sammenlignet med de gamle antibiotika som bare koster noen få dollar per tablett. En kur med Xerava, et nytt antibiotikum mot multiresistente bakterier, kan koste så mye som 17 500 kr for en kur.

Larry Edwards, direktør i firmaet som lager Xerava: «Til forskjell fra dyre kreftmedisiner som forlenger overlevelse 3 til 6 måneder, snakker vi her om medisiner som redder liv»!

Dag Malm