Ny FTV YLF UNN HF!

1. mai ble det et skifte i foretakstillitsvalgt (FTV) for YLF ved UNN. Lillan Haugen gikk ut som foretakstillitsvalgt på grunn av ny jobb og jeg tok over vervet.
Marthe Nissen portrett

Jeg har siden september 2021 hatt vervet som vara FTV for YLF. Det er store sko å fylle etter en FTV med mye kunnskap og enorm refleksjonsevne.

Til høsten, fra og med september 2023 begynner det en ny valgperiode for vervene for YLF. Vi kommer derfor til å arrangere et valg i løpet av de neste ukene. Vi håper at det er flere LIS der ute ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik, som kunne tenke seg å engasjere seg i tillitsvalgtarbeid! Dette er en utrolig viktig og givende jobb, så følg med i mailen din for informasjon rundt valget. Hvis du ikke har noe erfaring fra før vil du selvfølgelig få tilbud om kurs. For øyeblikket er jeg den eneste FTV’en for YLF på UNN. Jeg håper på konkurranse om vervene og at det er flere som ønsker å stille til valg som FTV, og ikke minst klinikktillitsvalgt i alle klinikker.

I tillegg til dette skal alle avdelinger ha en plasstillitsvalgt som kan svare på spørsmål rundt arbeidsliv. I noen tilfeller er det mer kompliserte problemstillinger, der forespørselen går videre til FTV. Det vi kanskje får mest spørsmål om er rettigheter ved graviditet og amming, men også spørsmål rundt utvidet arbeidstid (UTA) og arbeidsplaner som for de fleste leger strekker seg langt utenfor arbeidsmiljølovens rammer. Som FTV jobber man både med saker rundt enkelte medlemmer, men hovedoppgaven er å sikre medvirkning på foretaksnivå. Dette blir spesielt viktig fremover, hvis vi skal kunne påvirke utformingen av fremtidens helsevesen. Hvis du ønsker å komme i kontakt med meg eller har innspill kan jeg nås på Marthe.Nissen@unn.no

Marthe Nissen
For tiden eneinnehaver av FTV-vervet for YLF på UNN