2023

11. mai 2023

Tromsømodellen lenge leve!

Siden juli 2021 har fastlegene i Tromsø hatt en avtale med Tromsø kommune om forsterket basistilskudd opp til et knekkpunkt på 1 000 pasienter.
10. mai 2023

Leder 1 - 2023

I desember i fjor skrev vi om mørke skygger i horisonten for sykehusstrukturen i Nord-Norge. 17. januar fikk vi sykehustalen.
08. mai 2023

Ny FTV YLF UNN HF!

1. mai ble det et skifte i foretakstillitsvalgt (FTV) for YLF ved UNN. Lillan Haugen gikk ut som foretakstillitsvalgt på grunn av ny jobb og jeg tok over vervet.
07. mai 2023

Vårkurset i Harstad 2023: Klinisk emnekurs i helserett

For fagområdene: psykiatri, barnesykdommer, øyesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, generell kirurgi, revmatologi, hud og veneriske sykdommer.
07. mai 2023

Innkalling til Årsmøte

Årsmøtet avholdes fredag 16. juni 2023 på Radisson Blu Hotel, Tromsø
07. mai 2023

Sic transit gloria mundi!

Tillat meg 2 påstander: Det gjøres alt for mange unødvendige endoskopier og det brukes unødvendig mye ikke nedbrytbart materiale!