Årsmøte i Troms legeforening 25.08.2023

Troms legeforening vil gjennomføre årsmøte 25.08.23. Det skal da også gjennomføres valg på leder, to styremedlemmer, to vararepresentanter og ny valgkomite med tre medlemmer.
Logo Troms legeforening

Medlemmene står fritt til å komme med forslag til alle verv. Valgkomiteen ber om at det angis at foreslåtte kandidater er forespurt og har akseptert å bli foreslått. Valgkomiteen tilstreber balanse mellom leger med arbeid i primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og geografisk spredning. Valgkomiteen har pr. juni mottatt forslag på flere kandidater, men mangler fortsatt forslag på kandidat til valgkomitemedlem med arbeidssted UNN Tromsø.
 
Forslag på kandidater bes sendt valgkomiteen ved Lars A. Nesje. E-melding kan sende lnesje@online.no
 
Ihht. vedtektene skal innkomne forslag som foreligger to uker før årsmøtet offentliggjøres. Således offentliggjøres hvilke kandidater som er foreslått innen 11.08.23 på avdelingens nettside.
 
For valgkomiteen
 
Lars A. Nesje